Wat is een machtiging precies?

Een machtigingsaanvraag wordt ingediend bij de Privacycommissie. Vervolgens beslist de Privacycommissie welk sectoraal comité de aanvraag moet behandelen. Een machtigingsaanvraag dient in het Nederlands of in het Frans ingediend te worden.

In deze aanvraag moet natuurlijk duidelijk omschreven zijn:

  • waarom toegang tot de gegevens nodig is;
  • wie toegang tot de gegevens moet krijgen;
  • voor hoe lang de toegang nodig is.

Het sectoraal comité zal deze aanvraag grondig bestuderen en het doel afwegen aan de belangen van de burger. Afhankelijk daarvan wordt er dan een machtiging (toestemming) verleend of niet. De motivatie voor toestemming of weigering wordt vermeld in een beraadslaging. Alle beraadslagingen worden op deze website gepubliceerd, op de pagina "Beslissingen" van het betrokken sectoraal comité. Per sectoraal comité werd een specifieke webpagina gewijd aan de te volgen stappen in de machtigingsprocedure:

•    machtigingsprocedure bij het Sectoraal comité van het Rijksregister;
•    machtigingsprocedure bij het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid;
•    machtigingsprocedure bij het Sectoraal comité voor de federale overheid;
•    machtigingsprocedure bij het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
•    machtigingsprocedure bij het Statistisch Toezichtscomité.

In principe geldt een machtiging slechts voor één begunstigde. In sommige gevallen kan echter beslist worden om een machtiging toe te kennen aan een hele categorie begunstigden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de pagina "Algemene machtigingen".