Wat is een aansluiting bij een algemene machtiging?

Wanneer een sectoraal comité een machtiging verleent, wordt/worden de specifieke begunstigde(n) ervan in principe in de beraadslaging vermeld. Die beraadslaging bepaalt de voorwaarden voor gebruik van de gevraagde gegevens, bv. een veiligheidsbeleid uitwerken of een consulent inzake informatiebeveiliging aanduiden.

Als het betrokken sectoraal comité vaststelt dat verschillende publieke of private instanties gelijkaardige structurele behoeften hebben, dan verleent het ook machtigingen aan een bepaalde categorie begunstigden zonder hun naam apart te vermelden. Deze machtigingen worden algemene machtigingen genoemd. Het comité bepaalt dan de voorwaarden om van de machtiging te kunnen genieten, die in een beraadslaging bekend worden gemaakt.

Potentiële begunstigden van een algemene machtiging hoeven zo de hele machtigingsprocedure niet meer te doorlopen: het is voldoende als zij kunnen aantonen dat ze aan de voorwaarden voor machtiging voldoen. De Commissie stelt daarvoor meestal een modelbrief ter beschikking, die beschikbaar is op de pagina's met algemene machtigingen van het betrokken sectoraal comité. De links naar die pagina's vindt u hieronder. Voorlopig zijn er enkel door de onderstaande sectorale comités algemene machtigingen verleend:

•    algemene machtigingen van het Sectoraal comité van het Rijksregister;
•    algemene machtigingen van de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid;
•    algemene machtigingen van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid;
•    algemene machtigingen van het Statistisch Toezichtscomité;
•    algemene machtigingen van het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen.