Wanneer moet Telenet mijn toestemming vragen om mij “gerichte reclame”, gebaseerd op mijn kijk-en/of surfgedrag, toe te sturen?

Telenet kondigde op 20 september 2017 aan haar TV-reclameaanbod uit te breiden met “gerichte reclame” op basis van het kijk- en/of surfgedrag van de klant. Telenet-kijkers met een digicorder zullen gepersonaliseerde TV-reclame te zien krijgen. Bestaande klanten worden standaard ingedeeld in niveau “persoonlijk”, het niveau dat “gerichte reclame”, gebaseerd op het kijkgedrag, toelaat. Pas vanaf het niveau “uniek” zullen ook de surfgegevens worden meegenomen voor het aanbieden van gepersonaliseerde TV-reclame, maar dit laatste enkel ten aanzien van klanten die actief voor dit hoogste niveau hebben gekozen. Het verwerken van gegevens over het internetgebruik van de klant voor het aanbieden van gepersonaliseerde TV-reclame is immers nieuw en vereist daarom een uitdrukkelijk toestemming.

Vanaf 25 mei 2018, wanneer de nieuwe én strengere privacyverordening van toepassing wordt, zal Telenet nieuwe klanten standaard indelen in niveau “gericht”, een niveau dat “gerichte reclame, gebaseerd op het kijkgedrag, dus niet toelaat. De nieuwe klant die dit echter wel wil, zal hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming moeten geven. Bestaande klanten wiens toestemming onder de vroegere algemene voorwaarden en het vroegere privacybeleid van Telenet eerder impliciet werd verkregen, zullen eraan worden herinnerd dat ze steeds hun privacy-instellingen kunnen aanpassen.

Bestaande Telenet-gebruikers vragen zich af waarom Telenet hen pas vanaf 25 mei 2018 uitdrukkelijk toestemming moet vragen voor het aanbieden van gepersonaliseerde TV-reclame gebaseerd op kijkgedrag.

De verklaring is te vinden in het feit dat Telenet het kijkgedrag van de klant niet voor een nieuw onverenigbaar doel gaat aanwenden. Kijkgedrag-gegevens van de klant werden vroeger ook reeds gebruikt door Telenet om een profiel van de klant te maken. Tot hiertoe werd het profiel gebruikt om de klanten meer relevante informatie te kunnen bezorgen over Telenetproducten en –diensten. De vernieuwing die door het project "Gerichte TV-reclame" ingevoerd wordt is dat het profiel nu ook wordt gebruikt om de publiciteit op TV beter af te stemmen op de klant. Maar dat is geen - met de oorspronkelijke doelstelling - onverenigbare activiteit in het licht van de huidige Privacywet, waarvoor Telenet een nieuwe toestemming aan haar klanten zou moeten vragen.

De vroegere algemene voorwaarden en het vroegere privacybeleid van Telenet bevatten dus reeds bepalingen over het gebruik van kijkgedrag-gegevens voor direct marketing doeleinden en klantprofilering. De destijds aan de klanten meegedeelde doelstelling stemt dus overeen met het huidige doel van aanbieden van gerichte TV-reclame. De reeds bekomen persoonsgegevens kunnen dan ook verder worden gebruikt voor het aanbieden van gerichte TV-reclame, mits de klanten de mogelijkheid wordt geboden om hun privacy-niveau te wijzigen en zich te verzetten tegen gerichte TV-reclame, vanaf het ogenblik dat het systeem wordt uitgerold.