Waarom een Privacycommissie?

Dankzij de razendsnelle ontwikkeling van onze informatie- en communicatiemaatschappij werken we efficiënter en wordt ons dagelijks leven gemakkelijker. Het is evenwel daardoor ook niet meer zo eenvoudig om te weten wie persoonsgegevens heeft over wie en wat ermee zoal wordt gedaan.

We beseffen het niet altijd even goed, maar verwerkingen van persoonsgegevens spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Hebt u soms enig idee hoeveel getrouwheidskaarten u heeft en welke persoonsgegevens er op een klantenkaart of op een tankkaart staan? Weet u wie op de hoogte is van uw leningen en wanneer u op de lijst van wanbetalers terecht komt? Welke persoonsgegevens staan bijvoorbeeld op uw elektronische identiteitskaart en wie kan welke persoonsgegevens (in)lezen van deze kaart?  Vraagt u zich ook af hoe het komt dat u overstelpt wordt met ongewenste e-mails of hoe iemand aan uw postadres is gekomen om u reclame op te sturen? Weet u waar en wanneer bewakingscamera’s u filmen en wat er met die beelden gebeurt? Heeft uw werkgever het recht om uw telefoongesprekken na te gaan of uw e-mails te lezen?

Er gaat met andere woorden geen dag voorbij of we maken onze persoonsgegevens ergens aan iemand op een of andere manier bekend. Dat doen we vaak zonder nadenken omdat we willen genieten van de talrijke mogelijkheden en voordelen van informatie- en communicatietechnologieën. De keerzijde van de medaille is echter dat onze privacy daarbij in het gedrang kan komen. Persoonsgegevens worden immers verzameld, gebruikt, medegedeeld, bewaard en/of verkocht. We hebben soms het gevoel dat we niet altijd meer de controle over onze eigen gegevens hebben.

Om ervoor te zorgen dat u deze technologieën kunt vertrouwen en controle kunt bewaren over uw eigen gegevens, werd niet alleen de Privacywet in het leven geroepen maar werd ook de Privacycommissie opgericht. De Privacycommissie houdt toezicht over de wijze waarop een instantie of iemand persoonsgegevens aanwendt. U kunt als burger, bedrijf of overheid bij ons terecht om informatie in te winnen over gegevensverwerkingen, enerzijds om te weten wat uw rechten zijn als persoon van wie de gegevens verwerkt worden, anderzijds om uw verplichtingen te kennen wanneer u iemands persoonsgegevens verwerkt, of vóór u daarmee begint. Concreet betekent dit onder meer dat wij u kunnen helpen bij het opzetten van databanken. Verder treedt de Privacycommissie bemiddelend op bij klachten over verwerkingen van persoonsgegevens.

Opgelet

Het betreft steeds verwerkingen van persoonsgegevens. Wij zijn niet bevoegd voor problemen rond privacy in de ruime zin van het woord, bijvoorbeeld een te verregaande fouillering bij veiligheidscontrole op de luchthaven, inkijk van buren enz.