Vrijstelling van aangifte

Manuele verwerkingen moeten niet worden aangegeven en een aantal geautomatiseerde verwerkingen zijn vrijgesteld van de aangifteplicht.

Deze vrijstellingen zijn terug te vinden in het Uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 en betreffen een aantal vrij courante verwerkingen, die onder meer betrekking hebben op personeelsbeheer, loonbeheer, boekhouding, klanten- en leveranciersbeheer (lijst van verwerkingen die niet moeten aangegeven worden). Deze vrijstelling betekent echter niet dat de andere wettelijke bepalingen niet moeten worden nageleefd.

Ten slotte is er geen aangifteplicht voor verwerkingen die alleen tot doel hebben een register bij te houden dat door een wettelijke verplichting opgelegd is en bedoeld om het publiek voor te lichten. Het register moet in principe door iedereen te raadplegen zijn.