Verkiezingen 2018

Op 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden en de provincieraden. De Privacycommissie roept de politieke partijen en de voorgedragen kandidaten op een privacyvriendelijke verkiezingscampagne te voeren.

Dat betekent dat zij de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) moeten eerbiedigen.

Met dat doel voor ogen voert de Privacycommissie (en vanaf 25 mei 2018 haar rechtsopvolger, de Gegevensbeschermingsautoriteit) een sensibiliseringsactie.

De Privacycommissie biedt een uitgebreide nota over dit onderwerp. Deze nota houdt reeds rekening met de verstrengde eisen die de AVG vanaf 25 mei 2018 oplegt bij de verwerking van persoonsgegevens. Ook worden op 25/05/2018 een reeks herwerkte FAQ op website gepubliceerd.