Vacatures

Bij het secretariaat van de Commissie werken ambtenaren. Ze worden aangeworven onder een eigen statuut, dat op voorstel van de Commissie werd goedgekeurd door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. In bijzondere omstandigheden kan de Commissie ook personeel in dienst nemen op contractuele basis. Vacatures worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, op deze website en soms ook in de pers.

Vacante betrekkingen

Er zijn momenteel geen vacante betrekkingen.

Examenreglement

De Commissie heeft een examenreglement goedgekeurd dat de organisatie van alle examens bepaalt. Dat reglement legt de wijze van oproep vast, de samenstelling van de jury, de proeven, het aantal te behalen punten, enz.

Over de organisatie van bepaalde proeven bestaat er eveneens een reglement van orde.