Themadossier AVG

Ik ben verwerkingsverantwoordelijke

Ik ben een verwerkingsverantwoordelijke wanneer ik het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens zelf bepaal.

Ik ben verwerker

Ik ben een verwerker wanneer ik op basis van een overeenkomst persoonsgegevens verwerk ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke, behalve als ik onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd ben om de gegevens te verwerken.

Ik ben burger

Ik ben een burger en wil weten wat er voor mij verandert op vlak van toestemming en wat mijn rechten zijn wanneer mijn persoonsgegevens verwerkt worden.