20 jaar Privacywet - studiedag elektronische archivering

Terug naar het evenementenoverzicht
28/01/2013
In december 2012 viert de Privacycommissie haar 20-jarig bestaan naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Privacywet op 8 december 1992. Ter gelegenheid van deze verjaardag organiseert zij op Privacy Day, 28 januari 2013, een studiedag elektronische archivering.
Congreszaal, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel

Programma

Praktische info

Inschrijven

PROGRAMMA (onder voorbehoud van wijziging)

9u00 – ONTVANGST

9u15 – Inleiding door dhr. Willem Debeuckelaere, Voorzitter van de Privacycommissie

9u30 – Les contours de l'archivage électronique "légal"
Mevr. Marie Demoulin, onderzoekster en doctoranda aan het Centre de Recherche Information, Droit et Société (CRIDS) van de Université de Namur (FUNDP)

10u00 – Elektronische archivering en de wetgeving inzake bescherming persoonlijke levenssfeer
Prof dr Patrick Van Eecke, Faculteit Rechten (Universiteit Antwerpen), advocaat-vennoot (DLA Piper)

10u30 – L’archivage des emails : enjeux et perspectives
Dhr. Jean-Marc Rietsch (voorzitter van FedISA International)

11u00 – KOFFIEPAUZE

11u30 – L’archivage électronique à l’épreuve des législations "Vie privée" et "Archivistique"
Dr. Rolande Depoortere, hoofd van de Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie van het Rijksarchief
Dhr. Sebastien Soyez, archivaris belast met adviezen over digitaal beheer en digitale bewaring, Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie van het Rijksarchief

12u00 – Actieve archieven en passieve openbaarheid
Dhr. Filip Boudrez, Archieven van de Stad Antwerpen

12u30 LUNCHPAUZE

14u00 – Le nouveau cadre législatif luxembourgeois de l'archivage électronique
Dhr. Cyril-Pierre Beausse, Voorzitter van FedISA Luxemburg

14u30 – Les enjeux et les questions pratiques de l’archivage électronique dans les entreprises d’assurances
Dhr. Jean-Christophe André Dumont, Privacy Officer bij Allianz

15u00 – Archives de la presse. Comment concilier devoir de mémoire et vie privée ?
Dhr. Philippe Nothomb, juridisch directeur Rossel

15u30 – Panelgesprek
Met mevr. Marie Demoulin, dhr. Patrick Van Eecke, dhr. Frank Robben (administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en administrateur-generaal van het eHealth-platform), dhr. Pierre Demuelenaere (Voorzitter & CEO van I.R.I.S.) en dhr. Bruno Schröder (Microsoft Belux Technology Officer).

16u30 Conclusies door dhr. Stefan Verschuere, ondervoorzitter van de Privacycommissie

16u45 DRINK

Praktische info

Deze gratis studiedag vindt plaats op 28 januari 2013 in de Congreszaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ingang: Leuvenseweg 21, 1000 Brussel.

Er wordt voorzien in simultaanvertaling tussen het Nederlands en het Frans.

's Middags bieden wij u een broodjeslunch aan.

Deelname kan enkel na inschrijving via het online inschrijvingsformulier. Uw deelname is pas geldig na ontvangst van een bevestiging. Inschrijven kan tot en met vrijdag 18 januari. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt tot 120.

De Orde van Vlaamse Balies heeft onze studiedag erkend a rato van 6 punten voor de permanente vorming van advocaten.