Sluiting applicatie voor aangiften (eLoket)

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van toepassing. Onder deze nieuwe privacywetgeving wordt de huidige aangifteplicht afgeschaft. Vanaf 1 mei worden dan ook geen nieuwe aangiften aanvaard.

Dit wil zeggen dat vanaf 25 mei 2018 er geen nieuwe aangiften meer kunnen worden ingediend bij de Privacycommissie. Bestaande aangiften kunnen vanaf die datum ook niet meer worden gewijzigd, beëindigd noch geraadpleegd. Zowel de applicatie voor het indienen en het beheren van de aangiften als het Openbaar Register worden dan ook vanaf 25 mei definitief afgesloten. 

De Privacycommissie beschikt over 24 dagen voor de behandeling van nieuw binnengekomen aangiften. Gelet op deze behandelingstermijn kunnen de aangiften die na 1 mei 2018 worden ingediend niet meer worden verwerkt vóór de definitieve sluiting van het e-loket (25 mei 2018). Deze aangiften worden dan ook niet meer opgenomen in het Openbaar Register.

De nieuwe privacywetgeving legt de verplichting op om een intern register van de verwerkingsactiviteiten aan te leggen en bij te houden. Meer informatie hierover vindt u hier terug, alsook in de daarbij horende FAQ. De inhoud van de aangiften kan een mogelijke basis vormen bij het opstellen van het Register. U heeft bij de publicatie van uw aangiften hiervan automatisch een kopie ontvangen. Ook kan u uw aangiften nog tot 24 mei e.k. raadplegen via het Openbaar Register.

Wat de bewakingscamera’s betreft, zal de gewijzigde camerawetgeving niet meer voorzien in een aangifte bij de Privacycommissie, maar zullen de bewakingscamera’s bij de politiediensten aangegeven moeten worden. Deze nieuwe aangifte zal vanaf 25 mei 2018 via een nieuw e-loket kunnen worden ingediend. Diegenen die hun camerabewakingssysteem via het e-loket van de Privacycommissie hadden aangegeven, zullen aan deze nieuwe verplichting moeten voldoen tegen 25 mei 2020. Indien u vragen hebt met betrekking tot de aangifte van bewakingscamera’s, dan mag u een mail sturen naar camerawet@ibz.fgov.be

Voor diegenen die nu een aangifte willen indienen, raadt de Privacycommissie hen aan om die vanaf 25/05 via de nieuwe applicatie van de politiediensten in te dienen.

 

Geüpdatet op 14/05/2018