Overzicht van de sectorale comités binnen de Privacycommissie

Algemeen

De sectorale comités zijn door de Belgische wet ingesteld binnen de Privacycommissie, ofwel door de algemene Privacywet, ofwel door een wet voor de specifieke sector van het betrokken comité.

Behalve enkele uitzonderingen zijn de sectorale comités voor de helft samengesteld uit leden van de Privacycommissie en voor de helft uit deskundigen vertrouwd met de sector.

Meer over de sectorale comités

Rijksregister

Het Comité ziet toe op de veiligheid en de bescherming van de persoonsgegevens in het Rijksregister en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister.

Samenstelling Bevoegdheden en werking

Sociale Zekerheid & Gezondheid

Het Comité beschermt de privacy van de verzekerden binnen het Belgische socialezekerheidsnetwerk bij de verwerking van hun persoonsgegevens, en houdt bijzonder toezicht op de mededeling van gezondheidsgegevens. Het Comité bestaat uit 2 afdelingen, nl. afdeling Sociale Zekerheid en afdeling Gezondheid.
Samenstelling Bevoegdheden en werking 

Statistisch Toezichtscomité

Het Comité ziet toe op de mededeling door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van gecodeerde studiegegevens aan derden en het gebruik van die gegevens door deze derden.

Samenstelling Bevoegdheden en werking