Zoekresultaten

Zoekresultaten

 1. De mededeling aan derden van gegevens verkregen door toedoen van het Rijksregister.

  045/1986 23-04-1986 De mededeling aan derden van gegevens verkregen door toedoen van het Rijksregister. advies_045_1986 ...

  Anoniem - 19 februari 2013

 2. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige overheden van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin worden gemachtigd het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

  050/1986 27-08-1986 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige overheden van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin worden gemachtigd het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. advies_050_1986 ...

  Anoniem - 19 februari 2013

 3. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van het informaticacentrum "Association Intercommunale Mixte Hennuyère de Mécanographie" s.c. voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  052/1986 18-09-1986 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van het informaticacentrum "Association Intercommunale Mixte Hennuyère de Mécanographie" s.c. voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke ...

  Anoniem - 19 februari 2013

 4. Projet d'arrêté royal autorisant le Comité supérieur de contrôle à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

  048/1986 04-06-1986 Projet d'arrêté royal autorisant le Comité supérieur de contrôle à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. avis_048_1986 ...

  Anoniem - 20 februari 2013

 5. Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de l'Ordre National des Avocats de Belgique et des Ordres des Avocats au Registre national des personnes physiques.

  044/1986 28-03-1986 Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de l'Ordre National des Avocats de Belgique et des Ordres des Avocats au Registre national des personnes physiques. avis_044_1986 ...

  Anoniem - 20 februari 2013

 6. Ontwerp van koninklijk besluit houdende verplichting voor de gemeentebesturen de gegevens vermeld in artikel 10 § 3 a) en § 4, 3° van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, te verstrekken aan het Ministerie va

  051/1986 27-08-1986 Ontwerp van koninklijk besluit houdende verplichting voor de gemeentebesturen de gegevens vermeld in artikel 10 § 3 a) en § 4, 3° van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, te verstrekken aan ...

  Anoniem - 20 februari 2013

 7. Projet d'arrêté royal imposant aux administrations communales la communication au Ministère de la Santé publique et de la Famille, des informations mentionnées à l'article 10, § 3, a) et § 4, 3°, de la loi du 13 juin 1986 sur les prélèvements et la t

  051/1986 27-08-1986 Projet d'arrêté royal imposant aux administrations communales la communication au Ministère de la Santé publique et de la Famille, des informations mentionnées à l'article 10, § 3, a) et § 4, 3°, de la loi du 13 juin 1986 sur ...

  Anoniem - 20 februari 2013

 8. Communication à des tiers de données reçues du Registre national.

  045/1986 23-04-1986 Communication à des tiers de données reçues du Registre national. avis_045_1986 ...

  Anoniem - 20 februari 2013

 9. Projet d'arrêté royal relatif à l'agrément du centre informatique "Centre d'Informatique, de gestion et de Recherche a.s.b.l." pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.

  046/1986 04-06-1986 Projet d'arrêté royal relatif à l'agrément du centre informatique "Centre d'Informatique, de gestion et de Recherche a.s.b.l." pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques ...

  Anoniem - 20 februari 2013

 10. Projet d'arrêté royal relatif à l'agrément du centre informatique "Association Intercommunale Mixte Hennuyère de Mécanographie" s.c. pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnesphysiques.

  052/1986 18-09-1986 Projet d'arrêté royal relatif à l'agrément du centre informatique "Association Intercommunale Mixte Hennuyère de Mécanographie" s.c. pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnesphysiques ...

  Anoniem - 20 februari 2013

Pagina's