Samenstelling van de Privacycommissie

Het mandaat van de leden van de huidige Privacycommissie nam een aanvang op 3 mei 2013. Aan het hoofd van de Privacycommissie staat een voorzitter, bijgestaan door een ondervoorzitter. Beiden bekleden een voltijdse functie, terwijl de andere leden alleen deelnemen aan de vergaderingen van de Privacycommissie. De Privacycommissie komt om de drie weken samen.
Vaste leden
Dhr. Willem Debeuckelaere (N) Voorzitter
Dhr. Stefan Verschuere (F)  Ondervoorzitter
Mevr. Anne Junion (F) Advocate
Dhr. Frank Robben (N) Administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
 Dhr. Jo Baret (N) Eresecretaris-generaal FOD Justitie
Dhr. Eric Gheur (F) Gepensioneerde, Consulent inzake informatiebeveiliging
Dhr. Gert Vermeulen (N) Hoogleraar Strafrecht Universiteit Gent
Mevr. Severine Waterbley (F) Algemeen Adviseur DG Telecommunicatie en Informatiemaatschappij – FOD Economie
Plaatsvervangende leden  
Dhr. Dirk Van Der Kelen (N)

Voorzitter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Plaatsvervangend voorzitter

Mevr. Mireille Salmon (F) Raadsheer bij het hof van beroep in Brussel
Plaatsvervangend ondervoorzitter
Dhr. Frank Schuermans (N) Advocaat-generaal bij het hof van beroep van Gent
Dhr. Serge Mertens de Wilmars (F) Docent
Dhr. Yves Roger (F) Voorzitter van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Dhr. Ivan Vandermeersch (N) Secretaris-generaal BDMA
Dhr. Joel Livyns (F) Docent Frans vreemde taal
Dhr. Frank De Smet (N) Geneesheer - Burgerlijk ingenieur

De voorzitter is belast met:

 • de hoge leiding van de Privacycommissie;
 • de bepaling van haar beleid;
 • de vertegenwoordiging van de Privacycommissie:
  • op nationaal niveau,
  • op internationaal niveau;
 • het dagelijkse beheer van de Privacycommissie;
 • het voorzitterschap van de vergaderingen van de Privacycommissie of deelgroepen;
 • het voorzitterschap van rechtswege van de sectorale comités;
 • de coördinatie tussen de voorzitters van de verscheidene sectorale comités.

De leden kunnen ook aangesteld worden om de Privacycommissie te vertegenwoordigen in werkgroepen en internationale controleorganen.

Binnen de Privacycommissie zijn verscheidene sectorale comités actief, elk bevoegd voor een specifieke sector. Ze zijn voor de helft samengesteld uit leden van de Privacycommissie.

Deze uiteenlopende taken zorgen voor heel wat studiewerk en voorbereiding. Daarom krijgen de Privacycommissie en de sectorale comités hulp van een administratie, het "secretariaat".

Ieder jaar stelt de Privacycommissie een verslag op over haar werkzaamheden.