Alle publicaties van de Privacycommissie

Brochure privacy op de werkvloer

De werkgever kan toezicht houden op zijn werknemers met behulp van verschillende toezichtsmiddelen waardoor er steeds meer vragen ontstaan over privacy op de werkvloer. Daarom publiceerde de Privacycommissie een brochure met de adviezen en aanbevelingen die ze rond dit thema uitgebracht heeft.

Het recht op afbeelding

Via een folder en een lespakket over het recht op afbeelding wilt de Privacycommissie er op een positieve manier toe bijdragen dat jongeren bewuster én privacyvriendelijker omgaan met beeldmateriaal.

Meer informatie en downloaden

Codex Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgeverij Politeia lanceert de Codex Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze drietalige publicatie (NL - FR - EN) bevat de definitieve versie van de Verordening in 99 artikelen die worden toeglicht door 173 overwegingen

Meer informatie

Big Data rapport

Big Data zijn in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. Een goed begrip van Big Data is dus essentieel om de gevolgen in te schatten op het vlak van gegevensbescherming. Naast de potentiële voordelen, houden Big Data toepassingen immers ook een aantal risico’s in, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De Privacycommissie analyseerde de Big Data-toepassingen en bundelde haar bevindingen in een tweeledig technisch rapport.

Meer informatie

Privacyrecht in de kering

"Privacyrecht in de kering" is de titel van een artikel van de voorzitter van de Privacycommissie, dhr. Willem Debeuckelaere, over de hervorming van het Europese privacyrecht.

Het artikel verscheen in het tijdschrift van de Liga voor de Mensenrechten in december 2013.

Het artikel bestaat in het Nederlands, Duits en Engels.

Anthologie privacy

In samenwerking met de Privacycommissie hebben Paul De Hert en Serge Gutwirth, professoren aan de VUB, de website anthologie privacy gelanceerd. Daarbij hoort ook een papieren uitgave die deze website voorstelt, en die in papieren vorm beschikbaar is bij uitgeverij ASP of in pdf-formaat.

Themawetboek Privacywetgeving

In 2009 bracht uitgeverij Larcier een oplijsting uit van alle wetgeving rond privacy en bescherming van persoonsgegevens.
De Commissie was de drijvende kracht achter dit werk, dat in boekvorm te koop is bij Larcier.

In januari 2015 verscheen een nieuwe, herwerkte editie.

 

Duiding bij de Privacywet

Bij uitgeverij Larcier is in de reeks "Wet en duiding" een werk verschenen over de Privacywet, dat werd opgesteld door mevr. Valérie Verbruggen, jurist van het secretariaat van de Commissie.

Meer informatie en downloaden

Brochures voor de onderzoeker

Om onderzoekers wegwijs te maken in de privacyregels, heeft de Commissie drie brochures uitgebracht met concrete informatie en tips.

Meer informatie en downloaden

Jaarverslagen

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit over haar activiteiten en die van de sectorale comités, zowel woordelijk als in statistieken.


Meer informatie en downloaden

Infobrochure cybersurveillance

Naar aanleiding van steeds terugkerende vragen over elektronisch toezicht op de werkvloer publiceerde de Privacycommissie een brochure met algemene informatie en een aantal veelgestelde vragen.

Meer informatie en downloaden

MediaWIJS?!

Uitgeverij Abimo en de Commissie hebben samen een kindergidsje gepubliceerd over chatten, internet, sociale netwerken,…

Meer informatie