Privacy & Data Protection Day: u beslist!

28 januari is al een aantal jaren de dag waarop even wordt stilgestaan bij privacy en de bescherming van persoonsgegevens. "Heeft dat nog wel zin met al die Big Brothertoestanden tegenwoordig?", horen we u denken. Een bewakingscamera op elke hoek van de straat, het bankgeheim dat wordt opgeheven, en Facebook en Twitter die onze levens lijken te beheersen. Wel, beste lezer, de organisaties die aan deze "Privacy & Data Protection Day deelnemen (zowel overheidsinstellingen als privéorganisaties en het maatschappelijk middenveld), zijn er desondanks nog steeds van overtuigd dat privacy niet dood is. De Privacycommissie is echter van mening dat u beslist.

Laten we even kijken hoe het nu werkelijk zit met Big Brother, te beginnen bij al die bewakingscamera's. De exponentiële toename daarvan kan niemand ontkennen. Maar… wist u dat er een wet bestond die voor deze camera's specifieke regels in het leven geroepen heeft? De voornaamste principes daaruit zijn dat bewakingscamera's moeten worden aangegeven bij de Privacycommissie en dat er een pictogram moet worden opgehangen zodat u weet dat die camera daar hangt. Hoe weet u nu of een camera aangegeven is? Ga even naar de website van de Privacycommissie en consulteer het openbaar register (door te klikken op de knop rechtsboven op het scherm). Als dat niet het geval is, kunt u beslissen om dit te signaleren – aan de eigenaar van de camera, of bij de Privacycommissiewanneer een reactie uitblijft. Hangt er geen pictogram? Ook hier kunt u beslissen om dat al dan niet te signaleren, uw privacy en die van anderen in het achterhoofd.

Dan is er de opheffing van het bankgeheim, of tenminste de vermeende opheffing daarvan. Want in België is het nog steeds niet zo dat eender wie uw rekeningen zomaar kan inkijken, ook de fiscus niet. Die moet daarvoor aanwijzingen hebben dat de belasting die u verschuldigd bent, hoger is dan blijkt uit wat u hebt aangegeven. De fiscus moet u dus met andere woorden eerst hiervan op de hoogte brengen én u om extra informatie vragen om te controleren of het vermoeden van fraude gegrond is. Opnieuw kunt u dan beslissen om die informatie al dan niet te geven. Dat lijkt de Privacycommissie een mooi evenwicht tussen uw recht op privacy, en het belang van fraudebestrijding voor de overheid.

Als laatste, maar zeker niet minder belangrijke voorbeeld wil de Privacycommissie nog even Facebook, Twitter en soortgelijke netwerken aanhalen. Sombere berichten in de media doen vermoeden dat u als lid van deze netwerken helemaal geen privacy meer hebt: "Werknemer ontslagen wegens kritiek op werkgever op Facebook", "Vrouw weigert alimentatie te betalen, maar pronkt met luxe op Facebook", en recent nog "Golf van valse Twitteraccounts". Dat kan de Privacycommissie natuurlijk niet goedkeuren, laat dat duidelijk zijn. Socialenetwerksites mogen geen vrijgeleide zijn om alle regels te overtreden. Maar dat heeft niet alleen met privacy te maken, ook en vooral met gezond verstand, fatsoen en respect voor de medemens. Allemaal zaken waarvan jammer genoeg niet iedereen altijd blijk geeft, en dat was ook vóór het tijdperk van de sociale netwerken al zo. U bent uiteindelijk diegene die beslist wat u zegt, en waar en wanneer u dat doet. U hoeft geen lid te worden van Facebook als u dat niet wilt, en als u dat wel doet, zijn er altijd nog de privacyinstellingen. Toegegeven, ze zijn niet altijd even transparant, maar op dat niveau houdt de Privacycommissie samen met haar Europese collega's een oogje in het zeil, om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om uw gegevens te beschermen. En uw privacy is het wel waard om er wat tijd aan te besteden, toch?
U beslist!

Om dit beslissingsrecht bij zo veel mogelijk mensen bekend te maken, heeft de Privacycommissie al een aantal initiatieven genomen, met als belangrijkste de website 'ik beslis', die specifiek gericht is op jongeren, hun ouders en de onderwijswereld. Jongeren werden bewust als doelgroep gekozen om hun als "zoekende" generatie een soort kompas te geven om bewust met hun gegevens om te gaan. De 'ik beslis'-website werd in een eerst fase onder de aandacht gebracht met een affichecampagne naar de scholen toe. Ter gelegenheid van Privacy Day 2012 werden ook affiches naar de bibliotheken gestuurd en postkaartjes verdeeld in culturele centra. Op die manier hoopt de Privacycommissie zo veel mogelijk jongeren en hun ouders te bereiken als bezoekers van deze instellingen.