Meer informatie over de Privacycommissie

De Privacycommissie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie, is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens.

De Commissie werd opgericht door de Belgische Federale Kamer van volksvertegenwoordigers bij de Wet van 8 december 1992 (de zogenaamde "Privacywet").

Het secretariaat

De Commissie wordt ondersteund door een administratie. Die wordt in de Belgische wet "secretariaat" genoemd.

Samenstelling Opdracht

Sectorale comités

Binnen de Privacycommissie zijn sectorale comités ingesteld. Die zien er in een specifieke sector op toe dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens. Ze zijn samengesteld uit leden van de Privacycommissie en uit deskundigen vertrouwd met de sector.

Meer over de sectorale comités

Evenementen

In het kader van haar activiteiten organiseert de Privacycommissie evenementen.

Lijst met evenementen

Internationaal

De Privacycommissie is als gegevensbeschermingsautoriteit geen unicum in Europa: er bestaat een tegenhanger in elke EU-lidstaat, waarmee de Privacycommissie nauw samenwerkt om de Europese violen gelijk te stemmen en uit de ervaring van collega's te leren. Ook op wereldschaal heeft de Privacycommissie een aantal tegenhangers en contacten, zowel in werkgroepen als tijdens conferenties.

Meer over internationale samenwerking

Vacatures

De vacatures voor de ambtenaren in dienst van de Privacycommissie worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, op deze website en soms ook in de pers

Solliciteren

Externe vertegenwoordiging van de Privacycommissie

Naast de vergaderingen van de Privacycommissie en haar sectorale comités, zijn er nog een heel aantal andere commissies, organisaties, vergaderingen of conferenties waar de Privacycommissie haar stem laat horen. Op onderstaande pagina's vindt u een kort overzicht.

Externe vertegenwoordiging nationaal

Externe vertegenwoordiging internationaal