Openbaar register

Wat is het openbaar register?

Het openbaar register is de gegevensbank waarin aangiften worden gepubliceerd.

Het is de Privacycommissie die het openbaar register bijhoudt.

 

In het openbaar register vindt u geen:

  • verwerkingen in een manueel bestand;
  • verwerkingen die door de wet zijn vrijgesteld van aangifte (waaronder de meest courante verwerkingen zoals bijvoorbeeld personeelsbeheer, klantenbeheer, ...).

Doelstelling

Het openbaar register moet verwerkingen van persoonsgegevens in ons land transparanter maken. Via publicatie krijgen burgers burger de mogelijkheid alle noodzakelijke informatie over dergelijke verwerkingen op te zoeken. Met deze inlichtingen krijgen ze een overzicht van het concrete gebruik van persoonsgegevens en, indien ze dat wensen, kunnen ze hun rechten uitoefenen (bijvoorbeeld het recht van verbetering). Het openbaar register biedt de Privacycommissie bovendien de mogelijkheid om haar controleopdracht uit te oefenen.

Toegang

Het openbaar register is voor iedereen toegankelijk, niemand hoeft met andere woorden een specifiek belang aan te tonen om toegang te krijgen. Er zijn drie manieren om toegang te krijgen tot het openbaar register:

  • via de website van de Privacycommissie: u klikt op de homepage op "Openbaar register raadplegen" en vervolgens kunt via verscheidene zoekmogelijkheden (bijvoorbeeld: de benaming van de verwerking, de naam van de verantwoordelijke voor de verwerking, het adres) uw zoektocht starten;
  • u kunt ook ter plekke bij de Privacycommissie het openbaar register inkijken. De Privacycommissie stelt voor iedereen die zich aanmeldt de nodige ruimte en computerapparatuur ter beschikking tijdens de gewone kantooruren;
  • ten slotte kunt u ook schriftelijk een uittreksel van het register opvragen (via de post of ter plaatse).

Raadpleeg het openbaar register