Opdracht van het secretariaat

De opdracht van de administratie is drieledig: beleidsvoorbereiding, ondersteuning en uitvoering.

De administratie helpt dossiers voor te bereiden. De ontwerpen van advies, ontwerpen van aanbeveling en ontwerpen van machtiging worden opgesteld door een ambtenaar gespecialiseerd in die materie. Dat gebeurt in nauw overleg met de commissaris-verslaggever, die het opstellen van de ontwerpen coördineert.

Binnen de afdeling Studie en Onderzoek van de administratie zijn sectoren of werkdomeinen afgebakend waarin commissieleden en ambtenaren gezamenlijk actief kunnen zijn. De verdeling sluit aan bij de werkvelden van de verscheidene sectorale comités.

Om individuele dossiers van burgers zo efficiënt mogelijk te behandelen, deelt de administratie ze op in dossiers van de eerste lijn en tweede lijn. De eerstelijnsbehandeling maakt een snelle opvolging van courante dossiers mogelijk.

Op basis van de het huishoudelijk reglement van de Privacycommissie worden een aantal dossiers rechtstreeks behandeld door het secretariaat. Dat gebeurt onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de voorzitter.