Actua

  • Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van toepassing. Onder deze nieuwe privacywetgeving wordt de huidige aangifteplicht afgeschaft. Vanaf 1 mei worden dan ook geen nieuwe aangiften aanvaard.

  • Op 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden en de provincieraden. De Privacycommissie roept de politieke partijen en de voorgedragen kandidaten op een privacyvriendelijke verkiezingscampagne te voeren.

  • Op 25 mei 2018 verandert de regelgeving rond gegevensbescherming. Dan wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) van toepassing en een goede voorbereiding is een must! De Privacycommissie biedt heel wat materiaal en nuttige informatie aan om u daarbij te helpen.

  • Eén van de nieuwe verplichtingen in de AVG betreft de verplichting tot het uitvoeren – in bepaalde omstandigheden – van een “gegevensbeschermings-effectbeoordeling” (GEB). Een GEB is een proces dat bedoeld is om de verwerking van persoonsgegevens te beschrijven, de noodzaak en evenredigheid ervan te beoordelen en de daaraan verbonden risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen te helpen beheren door deze risico's in te schatten en maatregelen te bepalen om ze aan te pakken.

  • Op 24 mei houden de huidige Privacycommissie en haar sectorale comités op te bestaan. De nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die vanaf 25 mei 2018 zijn taken zal opnemen, werd door de wetgever niet belast met het verlenen van voorafgaande machtigingen. Het bestaande machtigingssysteem komt dan ook op 25 mei 2018 te vervallen.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

anthologieprivacy.be

Op deze website vindt u een overzicht van privacygerelateerde artikels.