Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de Privacycommissie.

Overwinning voor de Privacycommissie in Facebook procedure

16/02/2018
De rechtbank van eerste aanleg heeft vandaag uitspraak gedaan in het proces ten gronde van de Privacycommissie tegen Facebook.

AVG: “leeftijdsgrens van 13 jaar sluit aan bij de digitale praktijk”

13/02/2018
De Privacycommissie ondersteunt de keuze van de Belgische wetgever om de leeftijd voor ouderlijke toestemming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verlagen tot 13 jaar. Deze leeftijd sluit beter aan bij de dagdagelijkse praktijk waarbij heel wat jongeren zich reeds vanaf jonge leeftijd online begeven. We mogen hen hierbij geen kansen ontnemen om zich digitaal te ontwikkelen. Maar omdat kinderen zich ook bewust moeten zijn van hun privacy moet de keuze voor 13 jaar gepaard gaan met extra inspanningen om kinderen van jongs af mediawijs gedrag aan te leren.

Dag van de databescherming: de nieuwe privacyregels op kindermaat

29/01/2018
Op 28 januari vieren we jaarlijks de Europese dag van de databescherming. Die staat dit jaar helemaal in teken van de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei van toepassing wordt. Omdat kinderen zich steeds jonger en vaker online begeven moet bijzondere aandacht worden gegeven aan de bescherming van hun data. Maar kinderen kunnen zelf ook bijdragen aan een veilige online omgeving, door zich bewust te zijn van de gegevens die ze delen. De Privacycommissie en Mediawijs ontwikkelden daarom een educatief pakket dat jongeren spelenderwijs kennis laat maken met de basisprincipes van de nieuwe databeschermingswet. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer en Vlaams minister van Cultuur, Media en Jeugd Sven Gatz ondersteunen het initiatief en hebben het nieuw lessenpakket vandaag uitgetest in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel.

Advocaat-Generaal Hof van Justitie bevestigt bevoegdheid om op te treden tegen Facebook

24/10/2017
Op 24 oktober 2017 maakte Advocaat-Generaal Bot zijn standpunt bekend in de zaak Wirtschaftsakademie (C-210/16).

Privacycommissie vs. Facebook: Procedure ten gronde

12/10/2017
Vandaag, op 12 oktober 2017, heeft de Privacycommissie voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de procedure ten gronde gepleit in haar zaak tegen Facebook. Deze procedure ten gronde heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegeven door Facebook van zowel gebruikers als niet-gebruikers van Facebook en door middel van cookies, social plug-ins en pixels.

Tomorrowland: uitspraak in kort geding

31/07/2017
3 geweigerde Tomorrowland-bezoekers stapten naar de kortgedingrechter om alsnog toegang te krijgen tot het festival. Daarnaast vragen zij ook de redenen die aan de basis liggen van de weigeringsbeslissing. De Privacycommissie kwam op vraag van de eisers tussen in de procedure.

Resultaat van het onderzoek naar gerichte tv-reclame door Telenet en Proximus

19/07/2017
Proximus en Telenet breiden hun TV-reclameaanbod uit op basis van het persoonlijk kijk- en/of surfgedrag van de klant. De Privacycommissie boog zich over deze nieuwe vorm van meer gepersonaliseerde TV-reclame en vond samen met de operatoren het gewenste evenwicht tussen de bedrijfsbelangen en de privacy van de klant. “De operatoren hebben onze opmerkingen ter harte genomen. Wij zijn tevreden met het bereikte resultaat”, zegt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie.

Politie herbekijkt geweigerde toegangen tot Tomorrowland

13/07/2017
De Privacycommissie, het comité P, het Controleorgaan op de politionele informatiebeheer, de Federale politie, de Burgemeester van Rumst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben op woensdag 12/07/2017 samengezeten om van gedachten te wisselen over de proactieve controle die de Politie op iedere festivalganger uitvoerde.

Privacycommissie publiceert activiteitenbrochure en digitale jaarverslag 2016

26/05/2017
De Privacycommissie publiceert haar jaarverslag van het voorbije werkingsjaar 2016. De dagelijkse werking van de Privacycommissie werd het voorbij jaar gekenmerkt door de voorbereidende werkzaamheden rond de AVG. Maar er stonden ook stevige adviesdossiers op de agenda over actuele thema’s zoals cloud computing, de anti-terrorismemaatregelen en de lage emissiezone van de Stad Antwerpen. De overwinning in kortgeding tegen Facebook werd in 2016 in beroep teruggedraaid. Mede door toedoen van de AVG ziet de Privacycommissie het aantal kerndossiers opnieuw stijgen. En het jongerenplatform ‘ik beslis’ stak haar website in een nieuw kleedje en ging aan de haal met de allereerste M-award van Mediawijs voor haar campagne over “het recht op afbeelding.

25 mei 2017: Nog 1 jaar voor de daadwerkelijke toepassing van de Algemene Verordening (AVG) - Privacycommissie: "Wel tanden, geen Pitbull"!

25/05/2017
De Algemene Verordening gegevensbescherming, ook gekend als « GDPR », is in werking getreden op 24 mei 2016 maar de daadwerkelijke toepassing is voorzien op 25 mei 2018: nog 1 jaar dus.

Pagina's