Machtigingsprocedure bij het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Inleiding

Alle machtigingsaanvragen worden schriftelijk ingediend bij het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel.

Iedere machtigingsaanvraag wordt door het sectoraal comité getoetst aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001. Hierbij worden de principes van finaliteit, proportionaliteit, transparantie, confidentialiteit en informatieveiligheid toegepast, zoals beschreven in voormelde wetgeving.

Iedere machtigingsaanvraag dient vergezeld te zijn van een volledig en gedetailleerd aanvraagdossier.

Machtigingsaanvraag bij de afdeling Sociale Zekerheid

Voor aanvragen bestemd voor de afdeling sociale zekerheid vindt u op de website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) enkele documenten met een aantal richtlijnen die in acht moeten worden genomen bij een machtigingsaanvraag. Elke machtigingsaanvraag moet in elk geval vergezeld worden van een evaluatievragenlijst voor de kandidaat-veiligheidsconsulent. Wij raden u aan eerst de toelichting bij de vragenlijst te lezen. De link naar de vragenlijst bevindt zich in het toelichtende document.

Op de website van de KSZ vindt u ook een overzicht van machtigingen die werden verleend sinds de eerste vergadering van de voorganger van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, het zogenoemde Toezichtscomité, op 8 september 1992.

Machtigingsaanvraag bij de afdeling Gezondheid

Voor aanvragen bestemd voor de afdeling gezondheid neemt u het best rechtstreeks contact op met het secretariaat van Sectoraal comité (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel). Elke machtigingsaanvraag moet in elk geval vergezeld worden van een evaluatievragenlijst voor de kandidaat-veiligheidsconsulent. Wij raden u aan eerst de toelichting bij de vragenlijst te lezen. De link naar de vragenlijst bevindt zich in het toelichtende document.

Op de website van het eHealth-platform vindt u een overzicht van de machtigingen die door deze afdeling werden verleend sinds 20 januari 2009.