Direct marketing

Direct marketing

Direct marketing is een eerder moeilijk begrip en dekt vele ladingen. Het heeft in ieder geval een bredere betekenis dan "reclame". Volgens de officiële Europese definitie zijn het: "alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren van of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enige daarmee verband houdende dienst”.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Direct marketing