Internationale externe vertegenwoordiging van de Privacycommissie

Groep Gegevensbescherming Artikel 29

Meer informatie over deze werkgroep is beschikbaar in de rubriek "Over CBPL > Internationaal".


De Groep 29 is opgesplitst in verschillende subgroepen die werken rond specifieke thema's. De Privacycommissie neemt deel aan de werkzaamheden van onderstaande subgroepen:

 • Financial Matters: deze subgroep bestudeert de privacy-impact van financiële reglementering in de meest ruime zin (fiscaliteit, witwaswetgeving, audits, …);
 • Borders, Travel and Law Enforcement (BTLE): vrij verkeer van personen, de uitwisseling van informatie voor grenscontroles en toepassing van de regelgeving zijn de grote thema's in deze subgroep, met bijvoorbeeld SIS, PNR en dataretentie als concrete onderwerpen;
 • Technology Subgroup: in deze subgroep gaat het om nieuwe technologieën. Meer informatie over deze werkgroep is beschikbaar in de rubriek "Over CBPL > Internationaal";
 • Future of Privacy: dit is de subgroep die de hervorming van de Europese wetgeving over gegevensbescherming opvolgt;
 • Key Provisions: deze subgroep is gewijd aan de interpretatie van sleutelbegrippen uit de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG zoals persoonsgegeven, verantwoordelijke en verwerker, het doelmatigheidsbeginsel en verenigbare verdere verwerking;
 • WADA en de strijd tegen doping: dit is een ad-hoc-werkgroep die zich buigt over de anti-dopingregels en de impact daarvan op privacy;
 • International Transfers: in deze subgroep over internationale gegevensuitwisseling is de Privacycommissie rapporteur voor verschillende onderwerpen, bv. BCR (LINK naar rubriek website), internationale aspecten van gedragscodes, modelcontractbepalingen, …

Conferenties

 • Europese conferentie van commissarissen voor gegevensbescherming en de "case handling workshop"
 • Internationale conferentie van de commissarissen voor de bescherming van persoonsgegevens en privacy
 • Conferentie van de Association francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP)

Meer informatie over deze conferenties is beschikbaar in de rubriek "Over CBPL > Internationaal".

Naar de rubriek "Internationaal"

International Working Group on Data Protection in Telecommunication (IWGDPT)

Deze werkgroep staat beter bekend als de "Groep van Berlijn". Meer informatie is beschikbaar in de rubriek "Over CBPL > Internationaal".

Naar de rubriek "Internationaal"

Informatiesysteem voor de interne markt (IMI)

Binnen de Europese Economische Ruimte kunnen personen zich vrij bewegen om te wonen, studeren, werken en zaken te doen, het basisprincipe van de interne markt. Om dit mogelijk te maken, moeten instanties in de verschillende EU-lidstaten informatie kunnen uitwisselen. Het IMI is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De Privacycommissie is betrokken bij het toezicht op de werking en het gebruik van dit informatiesysteem, waarover de Europese Commissie meer informatie ter beschikking stelt op een aparte website.

Meer informatie over het IMI

Working Party on Information Exchange and Data Protection (DAPIX)

De Privacycommissie volgt samen met de FOD Justitie de werkzaamheden van deze werkgroep op. Het gaat om de technische besprekingen van de nieuwe regelgevende teksten rond privacy op het niveau van de Europese Raad.

TFTP

Op 1 augustus 2010 trad de zogenaamde "TFTP-overeenkomst" in werking, waarbij TFTP staat voor "Terrorist Finance Tracking Program". Dankzij deze overeenkomst werd de uitwisseling van financiële gegevens tussen de EU en de VS geregeld, en dit in de specifieke context van terrorismebestrijding. Er werd ook in toezicht op de correcte uitvoering van deze overeenkomst voorzien. De Privacycommissie neemt deel aan deze toezichtactiviteiten, ook wel "joint review" genoemd. Uitgebreidere informatie is beschikbaar (in het Engels) op de website van het DG Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie.

Comités van de Raad van Europa

De Privacycommissie is samen met de FOD Justitie vertegenwoordigd in de volgende twee comités van de Raad van Europa:

 • Raadgevend Comité Verdrag 108 ( T-PD): dit comité ziet toe op de uitvoering van Verdrag 108;
 • CAHDATA : dit is een ad-hoc-comité dat werd opgericht in het kader van de modernisering van Verdrag 108. Laatste vergadering: december 2014.

De website van de Raad van Europa bevat uitgebreide informatie (in het Engels of het Frans) over zijn werk rond gegevensbescherming.