Internationale conferentie van de commissarissen voor de bescherming van persoonsgegevens en de privacy

Op uitnodiging van een van hen vergaderen de nationale, regionale en lokale autoriteiten voor gegevensbescherming elk jaar in de herfst, in het raam van de Internationale conferentie van de commissarissen voor de bescherming van persoonsgegevens en de privacy.

Behalve de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, met wie zij ook contact heeft in het raam van de Groep 29, ontmoet de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook haar collega'suit Canada, Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Hongkong, Japan en andere landen van Azië en Afrika.

Hoewel de naam dit niet doet vermoeden, verenigt de Internationale Conferentie van de commissarissen voor de bescherming van persoonsgegevens en de privacy niet alleen de vertegenwoordigers van de autoriteiten voor gegevensbescherming. Ook juristen, advocaten, onderzoekers, universiteitsprofessoren, deskundigen, maar ook actoren uit de economie – zoals bedrijven die actief zijn in de media, telecommunicatie of marketing – de industrie of de burgergemeenschap – verbruikersorganisaties, NGO's – nemen hieraan deel. De conferentie is voor iedereen een gelegenheid om zich te informeren, ideeën uit te wisselen over de bescherming van de privacy, te discussiëren over gemeenschappelijke kwesties of identieke bezorgdheden, alsook om na te denken over toekomstige uitdagingen en hiervoor mogelijke oplossingen of samenwerkingsvoorwaarden te overwegen. Naast de voor iedereen toegankelijke openbare zittingen, zijn er zittingen achter gesloten deuren die voorbehouden zijn aan de autoriteiten voor gegevensbescherming. Aan het eind van deze beperkte zittingen worden resoluties over actuele thema's aangenomen, die het standpunt weerspiegelen van de "gemeenschap van autoriteiten voor gegevensbescherming". Deze resoluties worden wereldkundig gemaakt.