Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Groep Artikel 29 heeft, op 5 april, de definitieve versies aangenomen van haar richtsnoeren i.v.m. de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), de leidende autoriteit en data portabiliteit. Hierbij werd rekening gehouden met de opmerkingen die de Groep heeft ontvangen in het kader van de publieke raadpleging over de richtsnoeren, die eindigde op 15 februari 2017.

De Groep Artikel 29 heeft tegelijkertijd een eerste versie aangenomen van haar richtsnoeren inzake de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIAs). Deze richtsnoeren maken eveneens het voorwerp uit van een publieke raadpleging, en dit gedurende 6 weken. Tot 23 mei 2017 is het mogelijk feedback op deze richtlijnen (in het Engels) te mailen naar JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu en presidenceg29@cnil.fr. Nadien wordt de tekst definitief goedgekeurd.

Er wordt ondertussen ook verder gewerkt aan de richtsnoeren voor certificering.

Klik door naar het themablok “Algemene Verordening Gegevensbescherming” voor de definitieve versie van de richtsnoeren