Groep van Berlijn

De Internationale werkgroep voor de bescherming van persoonsgegevens in de telecommunicatie werd opgericht in 1983 in het raam van de Internationale Conferentie van de commissarissen voor gegevensbescherming en privacy. De Berlijnse autoriteit voor gegevensbescherming is belast met het secretariaat van deze specifieke werkgroep, beter bekend als "Groep van Berlijn".

De werkgroep verenigt specialisten in telecommunicatie – juristen en technisch deskundigen – van de autoriteiten voor gegevensbescherming en andere actoren uit de telecommunicatiesector. De vergaderingen vinden twee maal per jaar plaats, één in Berlijn, en één op uitnodiging van een lid van de werkgroep. De Groep van Berlijn heeft sinds zijn oprichting talrijke documenten en resoluties aangenomen met als doel verscherpte aandacht voor privacybescherming in de telecommunicatiediensten en op het internet. Deze, ook al zijn ze niet bindend, documenten inspireren andere instanties voor gegevensbescherming zoals de Groep 29, en stemmen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tot nadenken bij de uitvoering van haar dagelijkse taak als raadgever en behoeder van de privacy.

Het secretariaat van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer neemt actief deel aan de werkzaamheden van deze werkgroep.