Forum "gevolgen van het Schrems arrest"

De Privacycommissie organiseert een forumnamiddag over de gevolgen die het Schrems arrest met zich meebrengt. Deze moest normaliter doorgaan op 27 november 2015, maar zal uiteindelijk op 18 december 2015 plaatsvinden.

De Privacycommissie is zich ervan bewust dat het “Schrems” arrest tal van vragen opgewekt heeft en wilt deze vragen en bezorgheden gezamenlijk met privacy stakeholders bespreken. Volgende sprekers hebben reeds bevestigd: dhr. Damien Moreau van de Federale Overheidsdienst Justitie, mevr. Ragheno van het Verbond van Belgische Ondernemingen, dhr. Patrick Van Eecke van het advocatenkantoor DLA Piper, dhr. Christopher Kuner van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), mevr. Anna Buchta van de European Data Protection Supervisor (EDPS) en nog anderen.
 
De forumnamiddag wordt in 3 panelgesprekken onderverdeeld. In een eerste panel wordt de totstandkoming en de evolutie van het Safe Harbor-akkoord geschetst. In het tweede panelgesprek worden de problemen uiteengezet waarmee bedrijven geconfronteerd worden en in een derde en laatste panel wordt het Amerikaans privacyrecht met het Europees privacyrecht vergeleken. Na elke panel wordt er ruimte voorzien voor gedachtewisseling en kunnen er ook vragen gesteld worden.
 
Het voorlopige programma van deze namiddag is hier terug te vinden. De definitieve programma zal enkele dagen op voorhand bekendgemaakt worden.
 
Praktisch
 
Wanneer? Vrijdag 18 december 2015
 
Waar? Congreszaal, Kamer van volksvertegenwoordigers, Leuvensesteenweg 21 te 1000 Brussel

Hoe inschrijven? Inschrijven kan via het formulier op de website van de Privacycommissie. Er wordt een inschrijvingsgeld van 100 € aan elke deelnemer gevraagd. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.
 
De forumnamiddag zal in het Nederlands, Frans en Engels plaatsvinden. Er wordt geen simultaanvertaling voorzien.

Bij de Orde van Vlaamse Balies werd een erkenning aangevraagd van onze studiedag in het kader van de permanente vorming voor advocaten.

Aarzelt u vooral niet deze aankondiging ook door te sturen naar andere geïnteresseerden.

Vragen? Contacteer Sarah Boulerhcha, communicatieverantwoordelijke

+32 (0)2 274 48 08 of +32(0)473 85 15 97

 sarah.boulerhcha(at)privacycommission.be