Aangifte van een bewakingscamera

Ik wens aangifte te doen van camerabewaking door middel van een vaste camera. Dien ik deze aangifte zowel bij de Privacycommissie als bij de korpschef van de bevoegde politiezone te doen?

De Camerawet voorziet uitdrukkelijk in een specifiek formulier voor mededeling en overzending van de beslissing tot plaatsing van een vaste bewakingscamera. Het formulier is bestemd voor zowel de Privacycommissie als de korpschef van de politiezone waar de bedoelde plaats zich bevindt.

Deze thematische camera-aangifte gebeurt in de praktijk enkel via het e-loket van de Privacycommissie. U dient dit te doen uiterlijk de dag vóór de ingebruikname van de bewakingscamera.

Deze aangifte geldt dus meteen ook als melding aan de korpschef van de politie. De korpschef van de bevoegde politiezone kan via een zoekopdracht in het openbaar register (dat te raadplegen is via de website van de Privacycommissie) nagaan voor welke plaatsen in zijn politiezone reeds een thematische camera-aangifte werd ingediend. Om ook de plaats(en) van verwerking te kennen en desgevallend het nummer van de alarmcentrale (die niet mee opgenomen worden in het openbaar register), kan de Privacycommissie op aanvraag het volledige aangifteformulier aan de korpschef toezenden.

Een thematische aangifte indienen

Ik ben een verantwoordelijke voor de verwerking en ik moet verschillende gelijkaardige aangiften voor camerabewaking in een besloten plaats invullen. Moet ik telkens opnieuw beginnen, zelfs al zijn de meeste gegevens identiek?

Neen. Met de "specifieke gegevensfiche" heeft de Privacycommissieervoor gezorgd dat u als verantwoordelijke voor de verwerking een reeds ingevulde gegevensfiche kan hergebruiken voor een volgende aangifte voor camerabewaking in een besloten plaats. U kan uw vooraf ingevulde gegevensfiche ook aan een derde doorgeven, zodat hij enkel zijn concrete gegevens moet invullen en niet meer vanaf nul moet beginnen.

Een thematische aangifte indienen

Bestaat er voor de aangifte van bewakingscamera’s zowel een elektronisch als een papieren formulier?

Neen. Voor camerabewaking die onder de Camerawet valt, voorziet de regelgeving enkel in een elektronische aangifte. Bepaalde informatie moet immers ook naar de politie gezonden worden. Omdat de applicatie van de elektronische aangifte bepaalde gegevens automatisch naar de politie doorstuurt, wordt enkel met een elektronische aangifte gewerkt.

Een papieren versie zal evenwel ter beschikking staan voor de aangifte van camerabewaking van de tewerkgestelden op de bewaakte arbeidsplaats (in voorbereiding).

Een thematische aangifte indienen

Waarom een thematische aangifte?

De thematische aangifte kent verschillende voordelen. Overbodige rubrieken verdwijnen, er wordt gepoogd om zoveel mogelijk te werken met vooraf door de Privacycommissie ingevulde rubrieken en een eventueel later hergebruik wordt makkelijker door gebruik te maken van een specifieke gegevensfiche. Dit alles moet de gebruiksvriendelijkheid verhogen.

Een thematische aangifte indienen

Waar kan ik een aangifte voor een bewakingscamera verrichten?

Voor de bewakingscamera’s is er een thematisch aangifte voorzien : een thematische aangifte voor bewakingscamera’s die vallen onder de camerawet, en een thematische aangifte voor de camerabewaking van de tewerkgestelden op de bewaakte arbeidsplaats (in voorbereiding).

Het formulier voor de thematische aangifte is terug te vinden op de website van de Privacycommissie.

Een thematische aangifte indienen