faq1

Diegene die de bewakingscamera plaatst, is wettelijk verplicht om een pictogram aan te brengen, waarmee hij de mensen verwittigt dat er wordt gefilmd. Dit pictogram vermeldt onder meer wie de verantwoordelijke is en ook een aantal contactgegevens.

U kunt ook het openbaar register (online beschikbaar) van de Privacycommissie raadplegen om de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking op te zoeken.

Taxonomy: 

Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden. Om uw recht van toegang uit te oefenen moet u een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek (eventueel samen met een kopie van uw identiteitskaart) richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking. In dit verzoek omschrijft u de redenen waarom u toegang vraagt tot de beelden.

Taxonomy: