Studienamiddag cybersurveillance

Terug naar het evenementenoverzicht
16/12/2011
"Cybersurveillance", meer in het bijzonder werkgeverscontrole op internet- en e-mailgebruik van werknemers blijft een uiterst actuele kwestie. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft in deze context een juridisch rapport en een reeks praktische en juridische aanbevelingen opgesteld, en deze documenten vervolgens aan een publieke consultatie onderworpen. Aan het einde van deze consultatieronde wil zij samen met het departement Law Science, Technology & Society Studies van de Vrije Universiteit Brussel en het Centre de recherche informatique, droit et société van de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix uit Namen met alle belanghebbenden hierover van gedachten te wisselen. Wij nodigen alle geïnteresseerden dan ook hartelijk uit om deze gedachtewisseling bij te wonen op de studienamiddag "cybersurveillance" op 16 december 2011.
Congreszaal, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel


Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

14.00u - 14.10uInleiding door Paul De Hert, hoogleraar VUB-LSTS & Karen Rosier, Senior Researcher CRIDS
14.10u - 14.30uPatrick Humblet, docent UGent
"Een kritische analyse van cao's nr. 68 en 81"
14.30u - 14.50uKaren Rosier, Senior Researcher CRIDS
"De evolutie van de rechtspraak van het Hof van Cassatie over de ontvankelijkheid van bewijzen:
wat is de impact op de bescherming van de privacy van de werknemer?"
14.50u - 15.10uCristina dos Santos, Senior Researcher CRIDS
"Geolokalisatie van werknemers: technische aspecten van toezicht en juridische
beschermingsmiddelen van de werknemer"
15.10u - 15.30u Ronny Saelens, docent VUB-LSTS
"Een bijzondere vorm van controle: telefoontaps"
15.30u - 15.50uKoffiepauze
15.50u - 16.10uSteve Gilson, gastprofessor UCL
"Is de werkgever de beste vriend van de werknemer op Facebook?"
16.10u - 16.30uStefan Verschuere, ondervoorzitter van de CBPL
Voorstelling juridisch rapport en aanbevelingen van de CBPL
16.30u - 17.30uPanelgesprek met als moderator Paul De Hert, hoogleraar VUB-LSTS
17.30u - 17.40uConclusies door Valérie Flohimont, directrice van het Centre interdisciplinaire droits fondamentaux
et lien social – FUNDP Namen
17.45u - 18.45uNetworking drink

Praktisch

De studienamiddag vindt plaats op 16 december 2011 in de Congreszaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers (ingang: Leuvenseweg 21). Onthaal vanaf 13u45.

Deelname is gratis, maar inschrijving op voorhand is verplicht (maximaal 100 deelnemers). Inschrijven kan door uw een volledig ingevuld inschrijvingsformulier te mailen naar eva.wiertz(at)privacycommission.be, en dit uiterlijk op 9 december 2011.

Er wordt voorzien in simultaanvertaling NL-FR en FR-NL.

Meer informatie via Eva Wiertz, communicatieverantwoordelijke.

 +32 (0)2 274 48 08 of +32 (0)473 851 597

 eva.wiertz(at)privacycommission.be