Congres privacy en wetenschappelijk onderzoek

Terug naar het evenementenoverzicht
23/11/2010
Op 23 november 2010 organiseert de Belgische Privacycommissie een international congres over privacy en wetenschappelijk onderzoek. Het congres zal plaatsvinden in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 en richt zich tot verschillende doelgroepen, in de eerste plaats de Europese gegevenbeschermingsautoriteiten, maar ook binnen- en buitenlandse academici en onderzoekers.
Crowne Plaza, Brussel

Twee domeinen van het wetenschappelijk onderzoek worden onder de loep genomen: historisch en medisch onderzoek/gezondheidsonderzoek. Het congres is voornamelijk bedoeld als discussieforum over "best practices" in beide vakgebieden. Daarom zullen naast het klassieke plenaire gedeelte ook workshops georganiseerd worden.

Als werktitel van het congres werd geopteerd voor "Privacy & Scientific Research: from Obstruction to Construction". Het is immers de bedoeling te reflecteren over hoe privacybescherming in wetenschappelijk onderzoek geïntegreerd kan worden zonder dat dit een belemmering vormt. Meer nog, privacybescherming komt de kwaliteit van het onderzoek alleen maar ten goede. Een ambitieus maar waardevol project dus.

De Privacycommissie kijkt er alvast naar uit u te verwelkomen tijdens dit evenement! Meer informatie is beschikbaar op de website Privacy and research.

Voor meer informatie over het Belgisch voorzitterschap van de EU kunt u terecht op de "EU trio" website.

Crowne Plaza