Evenementen

In deze rubriek vindt u een overzicht van alle evenementen georganiseerd door de Privacycommissie.

Forum "de gevolgen van het arrest Schrems"

18 december 2015
Congreszaal, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel
Op 18 december 2015 organiseert de Privacycommissie een forumnamiddag over de gevolgen die het Schrems arrest met zich meebrengt.

Kennismaking met de Belgische gids voor cyberveiligheid

12 september 2014
Congreszaal, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel
Op 12 september 2014 organiseert de Privacycommissie in samenwerking met het B-CCENTRE een informatiesessie over de Belgische gids voor cyberveiligheid (BCSG).

Kinderen uit beeld verdwenen?

28 april 2014
Zaal De Schelp, Vlaams Parlement
Op 28 april 2014 organiseren de Privacycommissie en het Kinderrechtencommissariaat een studiesessie over kinderen en jongeren in de media, met als specifiek doelpubliek nieuws- en reportagemakers.

20 jaar Privacywet - studiedag elektronische archivering

28 januari 2013
Congreszaal, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel
In december 2012 viert de Privacycommissie haar 20-jarig bestaan naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Privacywet op 8 december 1992. Ter gelegenheid van deze verjaardag organiseert zij op Privacy Day, 28 januari 2013, een studiedag elektronische archivering.

Studienamiddag cybersurveillance

16 december 2011
Congreszaal, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel
"Cybersurveillance", meer in het bijzonder werkgeverscontrole op internet- en e-mailgebruik van werknemers blijft een uiterst actuele kwestie. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft in deze context een juridisch rapport en een reeks praktische en juridische aanbevelingen opgesteld, en deze documenten vervolgens aan een publieke consultatie onderworpen. Aan het einde van deze consultatieronde wil zij samen met het departement Law Science, Technology & Society Studies van de Vrije Universiteit Brussel en het Centre de recherche informatique, droit et société van de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix uit Namen met alle belanghebbenden hierover van gedachten te wisselen. Wij nodigen alle geïnteresseerden dan ook hartelijk uit om deze gedachtewisseling bij te wonen op de studienamiddag "cybersurveillance" op 16 december 2011.

Congres privacy en wetenschappelijk onderzoek

23 november 2010
Crowne Plaza, Brussel
Op 23 november 2010 organiseert de Belgische Privacycommissie een international congres over privacy en wetenschappelijk onderzoek. Het congres zal plaatsvinden in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 en richt zich tot verschillende doelgroepen, in de eerste plaats de Europese gegevenbeschermingsautoriteiten, maar ook binnen- en buitenlandse academici en onderzoekers.