Europese conferentie voor gegevensbescherming

De autoriteiten voor gegevensbescherming van de lidstaten van de Europese Unie en de Raad van Europa vergaderen elk jaar in het raam van de Europese Conferentie voor gegevensbescherming.

Regionale en lokale autoriteiten en de gemeenschappelijke controleautoriteiten ressorterend onder de derde pijler van de Europese Unie – Gemeenschappelijk Controleorgaan (GCO) Schengen, Europol en Douane, nemen eveneens hieraan deel, samen met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). De deelnemers aan deze conferentie debatteren tijdens plenaire zittingen over talrijke onderwerpen die verband houden met gegevensbescherming, wisselen optimale werkmethoden uit en sluiten over het algemeen hun werkzaamheden af met de goedkeuring van belangrijke documenten.

Twee werkgroepen die opgericht werden in het raam van de conferentie buigen zich over meer specifieke thema's:

  • de "Working Party on Police and Justice";
  • de "Case Handling Workshops": internationale werkcolleges voor de medewerkers van de autoriteiten voor gegevensbescherming, die twee maal per jaar plaatsvinden en dienen om informatie en ervaringen uit te wisselen betreffende de afhandeling van concrete dossiers.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer neemt jaarlijks deel aan deze conferentie. Hierbij worden verschillende resoluties aangenomen.