Een machtiging aanvragen

De Privacywet omschrijft heel precies op welke manier en onder welke omstandigheden persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt of doorgegeven. Voor sommige verwerkingen oordeelde de wetgever dat ze slechts mogelijk zijn met een speciale toestemming, machtiging genoemd.  Dergelijke machtigingen worden verstrekt door een sectoraal comité. Binnen de Commissie werden meer sectorale comités ingesteld.

Let op: de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die vanaf 25 mei 2018 de taken van de Privacycommissie en haar sectorale comités zal opnemen, werd door de wetgever niet belast met het verlenen van voorafgaande machtigingen. Het bestaande machtigingssysteem komt dan ook op 25 mei 2018 te vervallen. De aanvragen die na 05/03/2018 werden ingediend voor het Sectoraal comité van het Rijksregister, het Sectoraal comité van de Federale Overheid en het Statistisch Toezichtscomité kunnen niet meer worden behandeld.

Wat is een machtiging precies?
Wat is een aansluiting bij een algemene machtiging?