De Privacycommissie in de pers

Foto's online plaatsen zonder toestemming betrokkenen is in strijd met Privacywet

Een man wiens iPhone gestolen werd, ziet via zijn iCloud-account de foto's die de dief met zijn gsm neemt. Hij zet ze online met commentaar erbij. Eigenlijk laat de Privacywet dat niet toe zonder toestemming van de perso(o)n(en) op de foto's. In dit geval is kans dat het verhaal een staartje krijgt wegens privacyschending echter zeer klein, om niet te zeggen onbestaande: als het ooit tot een rechtszaak komt, zal de diefstal van de smartphone wellicht zwaarder doorwegen voor de rechter.

Artikel verschenen in De Standaard van 14/08/2012 (blz. 7)

Nieuwe wet beknot recht van toegang burger tot dossier fiscus

Op 24 augustus werd in het Staatsblad een nieuwe wet gepubliceerd over de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën. Zoals steeds wanneer een wet de verwerking van persoonsgegevens betreft, werd de ontwerptekst eerst aan de Privacycommissie voorgelegd voor advies. Dat advies was deze keer gunstig, mits een aantal opmerkingen in acht werden genomen. De voornaamste bekommernis was onduidelijkheid rond toegang voor burgers tot hun gegevens in de databank van de fiscus. Bij publicatie van de tekst in het Staatsblad bleek dat de opmerkingen van de Privacycommissie uiteindelijk niet geïntegreerd zijn, en sterker nog, dat de tekst zelfs in ongunstige zin gewijzigd was t.o.v. het document dat ter advies werd voorgelegd.

De krant De Tijd was de eerste die hierover verslag uitbracht.

"Fiscus krijgt megadatabank"

Toen de Privacycommissie op 10 april 2012 haar advies uitbracht over het voorontwerp van wet betreffende de verwerkingen van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn bijzondere opdrachten, werd dit opgepikt door verschillende media, waaronder Knack.

Op de website van "De redactie" is hierover ook een reportage uit het VRT-journaal te herbekijken. Om de reportage te vinden, tikt u in het zoekveld rechts bovenaan "megadatabank" in.