De papieren aangifte

Voor aangiften op papier kunt u hieronder een formulier downloaden.

Deze papieren aangiften mogen enkel via de post of in onze kantoren ingediend worden.

Aangiften die ons bereiken via e-mail, fax of elk ander middel zijn ongeldig.

 

De Privacycommissie stelt de volgende papieren aangifteformulieren ter beschikking:

U kan deze documenten eveneens op papier verkrijgen door dit aanvraagformulier in te vullen.