De inhoud van een aangifte

Een aangifte bevat niet de concrete persoonsgegevens die verwerkt worden, maar wel een omschrijving van de kenmerken van de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om een aantal gegevens op te nemen:

 • de benaming van de verwerking;
 • de doeleinden;
 • de categorieën van verwerkte gegevens (en dus niet de gegevens zelf);
 • de eventuele wettelijke of reglementaire basis om te kunnen verwerken;
 • de mogelijke ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;
 • de waarborgen die verbonden worden bij een mededeling aan derden;
 • de manier waarop de betrokkenen worden verwittigd indien hun gegevens aan derden worden medegedeeld;
 • de contactpersoon bij wie men terecht kan om zijn rechten uit te oefenen;
 • de maatregelen genomen om de uitoefening van rechten door de betrokkene te vergemakkelijken;
 • de bewaartermijn;
 • de veiligheidsmaatregelen;
 • de eventuele doorzending naar het buitenland.