De aangifteprocedure

Een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens kan op twee manieren worden aangegeven bij de Privacycommissie:

  • de verantwoordelijke voor de verwerking kan rechtstreeks op de website van de Privacycommissie een formulier invullen;
  • of hij kan een papieren formulier downloaden om af te printen.

Voor elke aangifte dient men een bijdrage te betalen: 25 euro als de aangifte elektronisch gebeurt, 125 euro indien iemand het papieren formulier terugstuurt. Voor alle nieuwe aangiften die door eenzelfde verantwoordelijke voor de verwerking aan de Privacycommissie worden verstuurd, en die ons op dezelfde postdatum bereiken, wordt een eenmalige vergoeding aangerekend.

De Privacycommissie voorziet op haar website in een specifiek e-loket dat de aangever op een gebruiksvriendelijke manier doorheen de verschillende stappen van de aangifte loodst.

Hoewel de verwerking moet worden aangegeven vóór ze wordt gestart, kan een bestaande aangifte naderhand gewijzigd of beëindigd worden. Voor een wijziging is een bijdrage van 20 euro vereist.

Binnen de drie dagen krijgt u een ontvangstbewijs van uw aangifte en binnen de eenentwintig dagen zal de Privacycommissie u dan het volgende sturen: uw persoonlijk identificatienummer (HM-nummer), het identificatienummer van uw verwerking (VT-nummer) en ten slotte een factuur.