Conferentie van de Association francophone des autorités de protection des données personnelles

De "Association francophone des autorités de protection des données personnelles" (AFAPDP), die werd opgericht in 2007, verenigt 27 autoriteiten voor gegevensbescherming van 24 landen die lid zijn van de Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), waaronder de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De ledenlijst van de AFAPDP is beschikbaar op de website van de vereniging.

Deze jonge vereniging, gevestigd in de gebouwen van de Franse autoriteit voor gegevensbescherming in Parijs (de CNIL), heeft als opdracht samenwerking en opleidingsinitiatieven tussen de landen van de francofonie te bevorderen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Zij wil de nieuw opgerichte autoriteiten voor gegevensbescherming een onthaal- en uitwisselingsstructuur bieden en vormt eveneens een bron van expertise voor landen die nog niet beschikken over een wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Dit nieuwe organisme van de francofonie heeft zich eveneens voorgenomen deel te nemen aan de dialoog met internationale organisaties zoals de VN, de Europese Unie of APEC ("Asia-Pacific Economic Cooperation") over de uitwerking van de privacy- en de gegevensbescherming. De AFAPDP kreeg het statuut van waarnemer bij de werkzaamheden van het Raadgevend Comité van het Verdrag tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Raad van Europa (Conventie 108).

Elk jaar organiseert de Association francophone des autorités de protection des données personnelles een bijeenkomst voor al haar leden. Tijdens deze bijeenkomst worden de perspectieven en de richting aangegeven voor het komende werkjaar. Zij organiseert jaarlijks ook een collectief seminarie, bedoeld als forum voor informatieuitwisseling en de bespreking van actuele thema's. De Privacycommissie neemt actief deel aan deze seminaries door de aanwezigen te informeren over belangrijke kwesties waar zij het voorbije jaar mee werd geconfronteerd.