Bevoegdheden en werking van het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De bevoegdheden van het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen worden bepaald door de artikelen 18 en 27 van de Wet van 16 januari 2003. Die wet bepaalt de oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen kan machtiging verlenen om:

  • toegang te krijgen tot informatiegegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • die informatie mee te delen.

Voor meer informatie over machtigingen, raden wij u aan de specifieke pagina over de machtigingsprocedure te lezen.

Het Comité komt in principe maandelijks bijeen op de zetel van de Privacycommissie. Het heeft een huishoudelijk reglement opgesteld.

De voorzitter van het Comité staat in voor de dagelijkse leiding en zit de vergaderingen voor. Hij waakt erover dat de beslissingen van het Comité de algemene standpunten van de Privacycommissie niet tegenspreken. Hij kan daarom de behandeling van een dossier opschorten en de vraag ter beoordeling aan de Privacycommissie voorleggen.

Het secretariaat wordt opgenomen door ambtenaren van de Privacycommissie.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie verstrekt juridisch en technisch advies voor de behandeling van de aanvragen tot toegang of mededeling van de gegevens van de Kruispuntbank. De Federale Overheidsdienst treedt hier op als beheersinstelling, zoals bepaald in de wet.

Over zijn werkzaamheden stelt het Comité ieder jaar een verslag op, dat wordt opgenomen in het algemene jaarverslag van de Privacycommissie.

Het Comité voor de Kruispuntbank van Ondernemingen is gehuisvest op de zetel van de Privacycommissie: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

De kantoren van de Privacycommissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.