Nieuwe privacywetgeving (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" maar beter gekend onder "GDPR") is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar er wordt een overgangsperiode van 2 jaar voorzien. De Privacycommissie, bedrijven en organisaties krijgen tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan de nieuwe eisen van de AVG aan te passen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Functionaris voor Gegevensbescherming

De nieuwe Europese privacy verordening (AVG) voorziet in een nieuwe figuur, m.n. de functionaris voor gegevensbescherming, ook wel de Data Protection Officer (DPO) genoemd. De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de gegevensverwerkingen binnen de organisatie.

Vanaf 25 mei 2018 zullen sommige verwerkingsverantwoordelijken (en/of verwerkers) verplicht een functionaris voor gegevensbescherming moeten aanstellen. Wie niet onder de verplichting valt doet er goed aan om toch een functionaris aan te stellen. Hij of zij zal immers een niet te miskennen rol spelen in het databeschermingsbeleid van uw organisatie.

Lees meer over de Functionaris voor Gegevensbescherming

Register van de verwerkingsactiviteiten

De AVG verplicht ook om een interne documentatie bij te houden van de verwerkingsactiviteiten. 

De Privacycommissie stelt een Registermodel ter beschikking van de verwerkings- verantwoordelijken en dit om de ondernemingen en organisaties bij te staan in de opmaak van hun Register van de verwerkingsactiviteiten.

Lees meer over het Register 

 

Themadossier + FAQ

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") wordt doelgroepgericht uitgelegd. De nieuwigheden en/of wijzigingen ten opzichte van de huidige Privacywet worden ook uitgelegd.

Ook werden er FAQ's over de AVG gepubliceerd.

FAQ

Naar het themadossier AVG