Working Party on Police and Justice

De Working Party on Police and Justice (WPPJ) is een specifieke werkgroep die van de Europese Conferentie van commissarissen voor gegevensbescherming een mandaat kreeg om op politioneel en gerechtelijk gebied de ontwikkelingen op te volgen, met als doel de groeiende uitdagingen aan te kunnen die de bescherming van individuen met zich meebrengt ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens.

Een van de belangrijkste opdrachten van de gegevensbeschermingsautoriteiten is advies inzake gegevensbescherming verlenen aan de wetgevende overheid. Dit doen ze door bij wetgevende initiatieven de risico’s voor de burgerlijke vrijheden bloot te leggen en door alternatieven voor te stellen die de rechten van het individu beter vrijwaren bij de verwerking van zijn gegevens.

Initiatieven van de derde pijler (politie en justitie) vereisen al een aantal jaren de aandacht van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. De Europese conferentie had daarom beslist een specifieke werkgroep voor die sector te op te richten. De heer Bart De Schutter (oud-lid van de Privacycommissie) was ondervoorzitter van deze groep.

Op de Europese conferentie van Luxemburg in mei 2012 besloten de gegevensbeschermingsautoriteiten echter het mandaat van de WPPJ niet te verlengen, aangezien er andere instanties zijn die in dezelfde of een soortgelijke context werken, waaronder de Groep 29.