In de kijker

 • Vernieuwde FAQ-pagina over de Algemene Verordening Gegevensbescherming!

  Neem hier een kijkje!

 • Wanneer moet Telenet mijn toestemming vragen om mij “gerichte reclame”, gebaseerd op mijn kijk-en/of surfgedrag, toe te sturen?

  Telenet kondigde op 20 september 2017 aan haar TV-reclameaanbod uit te breiden met “gerichte reclame” op basis van het kijk- en/of surfgedrag van de klant. Telenet-kijkers met een digicorder zullen gepersonaliseerde TV-reclame te zien krijgen. Bestaande klanten worden standaard ingedeeld in niveau “persoonlijk”, het niveau dat “gerichte reclame”, gebaseerd op het kijkgedrag, toelaat. Pas vanaf het niveau “uniek” zullen ook de surfgegevens worden meegenomen voor het aanbieden van gepersonaliseerde TV-reclame, maar dit laatste enkel ten aanzien van klanten die actief voor dit hoogste niveau hebben gekozen. Het verwerken van gegevens over het internetgebruik van de klant voor het aanbieden van gepersonaliseerde TV-reclame is immers nieuw en vereist daarom een uitdrukkelijk toestemming.

 • Tomorrowland: uitspraak in kort geding

  3 geweigerde Tomorrowland-bezoekers stapten naar de kortgedingrechter om alsnog toegang te krijgen tot het festival. Daarnaast vragen zij ook de redenen die aan de basis liggen van de weigeringsbeslissing. De Privacycommissie kwam op vraag van de eisers tussen in de procedure.

 • Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  De Groep Artikel 29 heeft, op 5 april, de definitieve versies aangenomen van haar richtsnoeren i.v.m. de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), de leidende autoriteit en data portabiliteit. Hierbij werd rekening gehouden met de opmerkingen die de Groep heeft ontvangen in het kader van de publieke raadpleging over de richtsnoeren, die eindigde op 15 februari 2017.

 • Wat is een aansluiting bij een algemene machtiging?

  Wanneer een sectoraal comité een machtiging verleent, wordt/worden de specifieke begunstigde(n) ervan in principe in de beraadslaging vermeld. Die beraadslaging bepaalt de voorwaarden voor gebruik van de gevraagde gegevens, bv. een veiligheidsbeleid uitwerken of een consulent inzake informatiebeveiliging aanduiden.