In de kijker

 • Politie herbekijkt geweigerde toegangen tot Tomorrowland

  De Privacycommissie, het comité P, het Controleorgaan op de politionele informatiebeheer, de Federale politie, de Burgemeester van Rumst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben op woensdag 12/07/2017 samengezeten om van gedachten te wisselen over de proactieve controle die de Politie op iedere festivalganger uitvoerde.

 • Vacante betrekkingen

  De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is op zoek naar 3 statutaire om haar secretariaat te versterken: - een franstalig en een nederlandstalig adviseur informatietechnologieën en -veiligheid; - tweetalig adviseur gegevensbeschermingscontroles. De inschrijvingen worden op 4 augustus 2017 afgesloten.

 • 25 mei 2017: Nog 1 jaar voor de daadwerkelijke toepassing van de Algemene Verordening (AVG) - Privacycommissie: "Wel tanden, geen Pitbull"!

  De Algemene Verordening gegevensbescherming, ook gekend als « GDPR », is in werking getreden op 24 mei 2016 maar de daadwerkelijke toepassing is voorzien op 25 mei 2018: nog 1 jaar dus.

 • Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  De Groep Artikel 29 heeft, op 5 april, de definitieve versies aangenomen van haar richtsnoeren i.v.m. de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), de leidende autoriteit en data portabiliteit. Hierbij werd rekening gehouden met de opmerkingen die de Groep heeft ontvangen in het kader van de publieke raadpleging over de richtsnoeren, die eindigde op 15 februari 2017.

 • Wat is een aansluiting bij een algemene machtiging?

  Wanneer een sectoraal comité een machtiging verleent, wordt/worden de specifieke begunstigde(n) ervan in principe in de beraadslaging vermeld. Die beraadslaging bepaalt de voorwaarden voor gebruik van de gevraagde gegevens, bv. een veiligheidsbeleid uitwerken of een consulent inzake informatiebeveiliging aanduiden.