In de kijker

 • Wat is een aansluiting bij een algemene machtiging?

  Wanneer een sectoraal comité een machtiging verleent, wordt/worden de specifieke begunstigde(n) ervan in principe in de beraadslaging vermeld. Die beraadslaging bepaalt de voorwaarden voor gebruik van de gevraagde gegevens, bv. een veiligheidsbeleid uitwerken of een consulent inzake informatiebeveiliging aanduiden.

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming: Privacycommissie lanceert themadossier en stappenplan

  De Privacycommissie informeert op haar website over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook stelt ze een stappenplan ter beschikking voor bedrijven en organisaties ter voorbereiding van de implementatie van deze nieuwe verordening.

 • Folder en lespakket over het recht op afbeelding

  Youtube, Snapchat, Instagram, WhatsApp, etc… Een paar jaar terug nog onbestaande maar nu dagelijkse kost. We delen 24/24 en 7/7 met z’n allen massaal foto’s en filmpjes en worden overstelpt met ontelbare beelden over alles en nog wat, over onszelf, onze kinderen, onze familie, onze sportclub, onze school, ons werk, onze kerk, onze jeugdbeweging. Voor onze jongeren is een leven zonder online delen van beeldmateriaal nu al ondenkbaar.

 • Wetswijziging inzake het consumentenkrediet

  Sinds 1 april 2015 kan elke persoon van wie kredietovereenkomsten opgenomen zijn in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, opgericht in de schoot van de Nationale Bank van België, zich rechtstreeks wenden tot de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) om desgevallend de verbetering te bekomen van foutief opgenomen gegevens.

 • Aanbeveling voor de gemeenten en lokale besturen met betrekking tot hun toegang tot het Rijksregister

  De gemeenten en lokale besturen dienen voor de uitvoering van hun opdrachten ontegensprekelijk te beschikken over gegevens uit het Rijksregister en deze te verwerken. Om die reden heeft het Sectoraal comité van het Rijksregister een aanbeveling uitgebracht die de grote beginselen opsomt die voortdurend als leidraad moeten fungeren voor de gemeenten bij iedere verwerking van Rijksregistergegevens.