Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

Enkele voorbeelden:

  • een hotel dat de mogelijkheid biedt om via internet te reserveren verwerkt gegevens wanneer het de naam van de klant, de data en zijn kredietkaartnummer registreert.
  • de gemeente die de naam van de personen die een bouwaanvraag indienen, doorgeeft aan een aannemer die hen reclame wenst toe te zenden, verwerkt ook persoonsgegevens.

De wet is van toepassing zodra de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een geautomatiseerde manier, zelfs gedeeltelijk. Die geautomatiseerde manier van werken slaat op alle informatietechnologieën: informatica, telematica, telecommunicatienetwerken (internet).

De Privacywet wordt bijvoorbeeld toegepast op:

  • een geïnformatiseerde gegevensbank van een bedrijf waarin de klanten of de leveranciers geregistreerd staan;
  • de elektronische lijst van de verrichtingen op een bankrekening;
  • het geïnformatiseerde bestand van het personeel van een onderneming of van de kinderen die in een school zijn ingeschreven;
  • enz…

Maar de Privacywet is eveneens van toepassing zodra er één verwerking wordt verricht met een geautomatiseerd middel. Bijvoorbeeld:

  • het interimkantoor dat het curriculum vitae van kandidaten in de geschreven versie bijhoudt maar per fax aan werkgevers toezendt, moet de voorschriften van de privacywet naleven voor alle bewerkingen die het met curricula vitae verricht (zoals bewaren, klasseren of verzenden van de cv’s).

Wanneer een verwerking van gegevens niet geautomatiseerd wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld op papier of op microfiches) moet de wet toch worden nageleefd als die gegevens zijn opgenomen of zullen worden opgenomen in een manueel bestand, dat met specifieke criteria kan geraadpleegd worden (bijvoorbeeld een alfabetische rangschikking op naam van de personen).

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Verwerking van persoonsgegevens