Search results

Search results

 1. 01.01.01.06 loi vie privee art21

  28-04-2012 Loi vie privée article 21 loi vie privee art21 ...

  Eva Wiertz - 28 April 2012

 2. 01.02.04.02.01 wp163 nl

  07-05-2012 Working Paper 163 wp163 nl ...

  Eva Wiertz - 07 May 2012

 3. 01.02.04.02.02 wp163 fr

  07-05-2012 Working Paper 163 wp163 fr ...

  Eva Wiertz - 07 May 2012

 4. 01.02.04.02.03 wp163 en

  07-05-2012 Working Paper 163 wp163 ...

  Eva Wiertz - 07 May 2012

 5. Projet d'arrêté royal fixant le mode d'identification des bénéficiaires des pensions.

  009/1985 14-01-1985 Projet d'arrêté royal fixant le mode d'identification des bénéficiaires des pensions. avis_009_1985 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Raadpleging van overheidsbescheiden minder dan honderd jaar oud, neergelegd in het Algemeen Rijksarchief.

  28 11-09-1997 Raadpleging van overheidsbescheiden minder dan honderd jaar oud, neergelegd in het Algemeen Rijksarchief. advies_28_1997 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Advies met betrekking tot het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

  10/2006 03-05-2006 Advies met betrekking tot het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen advies_10_2006 ...

  Anonymous - 16 December 2016

 8. Voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie en voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees Parlement en de Raad

  11/2006 03-05-2006 Voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie en voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees ...

  Anonymous - 16 December 2016

 9. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de «Association Liégeoise du Gaz», afgekort A.L.G., gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  40 12-11-2001 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de «Association Liégeoise du Gaz», afgekort A.L.G., gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. advies_40_2001 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Koninklijk besluit waarbij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligeheid van de Krijgsmacht gemachtigd wordt om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

  30 08-09-1999 Koninklijk besluit waarbij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligeheid van de Krijgsmacht gemachtigd wordt om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. advies_30_1999 ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages

Filter

Select one of the filters below to refine your search.

Filter by decision date: