Search results

Search results

 1. aanvraag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat om gemachtigd te worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de automatiser

  044/2005 09-11-2005 aanvraag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat om gemachtigd te worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op ...

  admin - 20 February 2013

 2. deliberation n° 00/75 du 5 septembre 2000 relative a une demande d’autorisation de l’institut national de statistiques (ins) concernant la communication de donnees sociales a caractere personnel relatives a l’emploi et au chomage dans le cadre de l’e

  075/2000 05-09-2000 deliberation n° 00/75 du 5 septembre 2000 relative a une demande d’autorisation de l’institut national de statistiques (ins) concernant la communication de donnees sociales a caractere personnel relatives a l’emploi et au chomage dans ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. beraadslaging nr. 98/45 van 25 juni 1998 betreffende een aanvraag van het limburgs universitair centrum tot het bekomen van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeit van sociale persoonsgegevens m.b.t. voorzieningen voor bejaarden.

  045/1998 25-06-1998 beraadslaging nr. 98/45 van 25 juni 1998 betreffende een aanvraag van het limburgs universitair centrum tot het bekomen van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeit van sociale persoonsgegevens m.b.t. voorzieningen voor ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Advies nr. 99/03 van 4 mei 1999 in verband met een gezamenlijke adviesaanvraag door de ‘katholieke universiteit Leuven’ (kuleuven) en door de ‘universite libre de Bruxelles’ (ulb) voor het bekomen van anonieme gegevens van het RSVZ, de RSSPPO, de RVA

  003/1999 04-05-1999 Advies nr. 99/03 van 4 mei 1999 in verband met een gezamenlijke adviesaanvraag door de ‘katholieke universiteit Leuven’ (kuleuven) en door de ‘universite libre de Bruxelles’ (ulb) voor het bekomen van anonieme gegevens van het RSVZ, de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, Afdeling Studietoelagen, om toegang te bekomen tot het informatiegegeven "wettelijke samenwoning" – uitbreiding machtiging

  027/2007 12-09-2007 Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, Afdeling Studietoelagen, om toegang te bekomen tot het informatiegegeven "wettelijke samenwoning" – uitbreiding machtiging ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Wijziging van 04/10/2011 met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van de federale Overheidsdienst financiën in het kader van de uitvoering van Zijn wettelijke en reglementaire opdrachten

  03/2008 04-10-2011 Wijziging van 04/10/2011 met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van de federale Overheidsdienst financiën in het kader van de uitvoering van Zijn wettelijke en reglementaire opdrachten beraadslaging_ASZ ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Demande formulée par l'Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire de l’Université Libre de Bruxelles afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées r

  12/2010 19-05-2010 Demande formulée par l'Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire de l’Université Libre de Bruxelles afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Demande formulée par les "Universitaire Ziekenhuizen Leuven" (Hôpitaux universitaires de Leuven) en vue d'obtenir la communication d'informations du Registre national à des fins de recherche scientifique

  010/2007 21-03-2007 Demande formulée par les "Universitaire Ziekenhuizen Leuven" (Hôpitaux universitaires de Leuven) en vue d'obtenir la communication d'informations du Registre national à des fins de recherche scientifique ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. deliberation n° 04/021 du 6/07/2004 relatif a l’ échange de données sociales à caractère personnel entre l’onem, le vdab, le forem, l’orbem, l’« arbeitsamt der deutschsprachigen gemeinschaft » (adg) et l’institut bruxellois francophone pour la format

  021/2004 06-07-2004 deliberation n° 04/021 du 6/07/2004 relatif a l’ échange de données sociales à caractère personnel entre l’onem, le vdab, le forem, l’orbem, l’« arbeitsamt der deutschsprachigen gemeinschaft » (adg) et l’institut bruxellois francophone ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Demande formulée par la DG Maisons de Justice du SPF Justice afin d'accéder aux informations du Registre national en vue de missions d'accueil des victimes, de médiation, d'accompagnement d'auteurs de faits et de missions civiles

  003/2008 23-01-2008 Demande formulée par la DG Maisons de Justice du SPF Justice afin d'accéder aux informations du Registre national en vue de missions d'accueil des victimes, de médiation, d'accompagnement d'auteurs de faits et de ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages