Search results

Search results

 1. Traitement ultérieur (TU) de données à caractère personnel non codées à des fins scientifiques et statistiques dans le cadre de l’étude ""Medische beslissingen rond het levenseinde van patiënten in Vlaanderen en Brussel"" (décisions médicales concern

  4 23-05-2007 Traitement ultérieur (TU) de données à caractère personnel non codées à des fins scientifiques et statistiques dans le cadre de l’étude ""Medische beslissingen rond het levenseinde van patiënten in Vlaanderen en Brussel"" ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek ""Formele, descriptieve en substantiële vertegenwoordiging van sociale klassen in het Belgisch Parlement"" door het ""Departe

  01/2008 31-01-2008 Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek ""Formele, descriptieve en substantiële vertegenwoordiging van sociale klassen in het Belgisch ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek getiteld "Evolution des stocks de carbone en Wallonie à l’échelle régionale" uitgevoerd door de Université Catholique de Louv

  11/2011 10-11-2011 Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek getiteld "Evolution des stocks de carbone en Wallonie à l’échelle régionale" uitgevoerd door de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische doeleinden in het kader van het onderzoeksproject "" Oorlog en geweld: een vergelijkende benadering van de twee wereldoorlogen "" door het "" Studie- en Documentatiecentrum

  05/2003 10-12-2003 Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische doeleinden in het kader van het onderzoeksproject "" Oorlog en geweld: een vergelijkende benadering van de twee wereldoorlogen "" door het ...

  Anonymous - 16 December 2016

 5. Traitement ultérieur (TU) de données à caractère personnel non codées à des fins scientifiques dans le cadre d'une "Doctoraatsonderzoek naar de opgelegde maatregelen door de jeugdrechter bij minderjarigen met een psychiatrische problematiek"...

  02/2011 31-01-2011 Traitement ultérieur (TU) de données à caractère personnel non codées à des fins scientifiques dans le cadre d'une "Doctoraatsonderzoek naar de opgelegde maatregelen door de jeugdrechter bij minderjarigen met een ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Traitement ultérieur (TU) de codage de données à caractère personnel dans le cadre du projet de recherche "" Hébergement d'une base de données patients dans le cadre d'une étude de pharmacovigilance réalisée par un certain nombre de médecins spéciali

  01/2003 28-01-2003 Traitement ultérieur (TU) de codage de données à caractère personnel dans le cadre du projet de recherche "" Hébergement d'une base de données patients dans le cadre d'une étude de pharmacovigilance réalisée par un ...

  Anonymous - 16 December 2016

 7. Traitement ultérieur (TU) de données à caractère personnel non-codées dans le cadre de l’étude « Wage rigidity in Belgium: a micro-level empirical analysis » par la Banque nationale de Belgique.

  1 01-02-2006 Traitement ultérieur (TU) de données à caractère personnel non-codées dans le cadre de l’étude « Wage rigidity in Belgium: a micro-level empirical analysis » par la Banque nationale de Belgique. recommandation_TU_01_2006 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Traitement ultérieur (TU) de données à caractère personnel non codées, à des fins statistiques, dans le cadre de l'étude ""Fijnmazige informatie ten behoeve van de provinciale steunpunten sociale planning "" (traduction libre: informations ""fines""

  6 21-04-2008 Traitement ultérieur (TU) de données à caractère personnel non codées, à des fins statistiques, dans le cadre de l'étude ""Fijnmazige informatie ten behoeve van de provinciale steunpunten sociale planning "" ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens getiteld "la médecine et l’invention de la sexualité. Histoire des traitements des organes génitaux et de leurs fonctions (symboliques, sociales et reproductives) en Belgique entre 1889 en 1

  11/2010 16-12-2010 Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens getiteld "la médecine et l’invention de la sexualité. Histoire des traitements des organes génitaux et de leurs fonctions (symboliques, sociales et reproductives) en ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Latere verwerking (LV) voor de codering in het raam van de verwerking met als titel «Retrospective non interventional study European survey of non-variceal upper gastro intestinal bleeding» door Professor H. Piessevaux

  02/2009 07-05-2009 Latere verwerking (LV) voor de codering in het raam van de verwerking met als titel «Retrospective non interventional study European survey of non-variceal upper gastro intestinal bleeding» door Professor H. Piessevaux aanbeveling_LV_02 ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages