Search results

Search results

 1. Machtigingsaanvraag vanwege het Vlaams Agentschap voor Landbouw en Visserij om toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens die door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden beheerd

  03/2011 31-03-2011 Machtigingsaanvraag vanwege het Vlaams Agentschap voor Landbouw en Visserij om toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens die door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden beheerd beraadslaging_FO_003_2011 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Aanvraag tot machtiging van het Vlaamse Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens (verkeersongevallen op de openbare weg met d

  37/2011 30-11-2011 Aanvraag tot machtiging van het Vlaamse Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens (verkeersongevallen op de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. Demande formulée par le "Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de K.U.Leuven" (Centre de recherche et de consultance en matière de soins de la K.U.Leuven) afin d'obtenir la communication d'informations du Registre national en vue de la recher

  18/2011 16-03-2011 Demande formulée par le "Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de K.U.Leuven" (Centre de recherche et de consultance en matière de soins de la K.U.Leuven) afin d'obtenir la communication d'informations du ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Demande émanant de "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) afin d'utiliser le numéro d'identification du Registre national dans le cadre du système informatique Osiris en vue de soutenir les services d'assistance préventive des familles

  23/2011 20-04-2011 Demande émanant de "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) afin d'utiliser le numéro d'identification du Registre national dans le cadre du système informatique Osiris en vue de soutenir les services d'assistance ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gegevens te verkrijgen uit de socio-economische enquête over de arbeidskrachten 2010 in het raam van de Europe

  18/2011 15-06-2011 Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gegevens te verkrijgen uit de socio-economische enquête over de arbeidskrachten 2010 in het raam ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Aanvraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 60/2010, namelijk om het identificatienummer van het Rijksregister ook te mogen gebruiken met het oog op wisselwerking van

  47/2011 21-09-2011 Aanvraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 60/2010, namelijk om het identificatienummer van het Rijksregister ook te mogen gebruiken met het oog op ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Demande formulée par la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins et Santé) en vue d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées de l’enquête belge de santé 2008

  14/2011 25-05-2011 Demande formulée par la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins et Santé) en vue d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées de l ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek getiteld "Evolution des stocks de carbone en Wallonie à l’échelle régionale" uitgevoerd door de Université Catholique de Louv

  11/2011 10-11-2011 Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek getiteld "Evolution des stocks de carbone en Wallonie à l’échelle régionale" uitgevoerd door de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. Demande d’autorisation de communication des données du cadastre aux notaires et à leurs collaborateurs pour l’accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence

  09/2011 12-05-2011 Demande d’autorisation de communication des données du cadastre aux notaires et à leurs collaborateurs pour l’accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence délibération_AF_009_2011 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Demande formulée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) la communication de données provenant de l'enquête sur les forces de travail 2010 dans le cadre

  18/2011 15-06-2011 Demande formulée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) la communication de données provenant de l'enquête sur les forces de ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages