Search results

Search results

 1. Raadpleging van overheidsbescheiden minder dan honderd jaar oud, neergelegd in het Algemeen Rijksarchief.

  28 11-09-1997 Raadpleging van overheidsbescheiden minder dan honderd jaar oud, neergelegd in het Algemeen Rijksarchief. advies_28_1997 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Advies met betrekking tot het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

  10/2006 03-05-2006 Advies met betrekking tot het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen advies_10_2006 ...

  Anonymous - 16 December 2016

 3. Voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie en voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees Parlement en de Raad

  11/2006 03-05-2006 Voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie en voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees ...

  Anonymous - 16 December 2016

 4. Machtigingsaanvraag van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om toegang te krijgen tot gegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard, met het oog op de uitvoering van een studie omtrent het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfact

  11/2009 09-07-2009 Machtigingsaanvraag van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om toegang te krijgen tot gegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard, met het oog op de uitvoering van een studie omtrent het OMNIO-statuut in relatie met ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de «Association Liégeoise du Gaz», afgekort A.L.G., gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  40 12-11-2001 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de «Association Liégeoise du Gaz», afgekort A.L.G., gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. advies_40_2001 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Communication de données à caractère personnel des registres Banque Carrefour à l’Office des étrangers

  67/2009 03-11-2009 Communication de données à caractère personnel des registres Banque Carrefour à l’Office des étrangers délibération_SSS_067_2009 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Demande formulée par "Kind & Gezin" (Enfance et Famille) afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées (provenant du fichier SILC 2007 et des années suivantes) dans le cadre d

  16/2009 01-07-2009 Demande formulée par "Kind & Gezin" (Enfance et Famille) afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées (provenant du fichier SILC 2007 et ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Koninklijk besluit waarbij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligeheid van de Krijgsmacht gemachtigd wordt om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

  30 08-09-1999 Koninklijk besluit waarbij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligeheid van de Krijgsmacht gemachtigd wordt om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. advies_30_1999 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. Traitement ultérieur (TU) de données à caractère personnel non codées à des fins scientifiques et statistiques dans le cadre de l’étude ""Medische beslissingen rond het levenseinde van patiënten in Vlaanderen en Brussel"" (décisions médicales concern

  4 23-05-2007 Traitement ultérieur (TU) de données à caractère personnel non codées à des fins scientifiques et statistiques dans le cadre de l’étude ""Medische beslissingen rond het levenseinde van patiënten in Vlaanderen en Brussel"" ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering betreffende het gezondheidsinformatiesysteem.

  5 10-05-2004 Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering betreffende het gezondheidsinformatiesysteem. advies_05_2004 ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages